Mẹo Và Thủ Thuật Visual Studio Code

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Thuật Viết Content Kích Thích Khách Hàng Inbox
 • Thủ Thuật Viết Content Tăng Tỉ Lệ Chuyển Đổi
 • Thủ Thuật Trong Cách Viết Content Marketing
 • 9 Thủ Thuật Cực Hay Trên Iphone Mà Bạn Sẽ Hối Hận Nếu Bỏ Lỡ
 • 21 Thủ Thuật Hữu Ích Giúp Sử Dụng Youtube Tuyệt Vời Hơn Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Màn hình giới thiệu của Visual Studio

  Màn hình chứa bảng lệnh có sẵn mà bạn cần

   Default keyboard shortcuts (phím tắt mặc định)

  Tất cả lệnh nằm trong Command Palette đều có sự liên kết ràng buộc với key (nếu nó tồn tại). Nếu bạn quên một lệnh nào đó, có thể dùng Command Palette để tìm lệnh bạn cần.

   Bảng tổng hợp phím tắt trong Visual Studio

  Gõ các lệnh editterm sau khoảng trắng sẽ hiển thị một danh sách được thả xuống

  Điều hướng giữa các tệp được mở gần đây

  Lặp lại phím tắt Quick Open để xoay vòng nhanh giữa các tệp được mở gần đây.

  Mở nhiều file từ Quick Open

  Bạn có thể mở nhiều file từ Quick Open bằng cách nhấn phím mũi tên bên phải. Thao tác này sẽ mở file được chọn trong nền và bạn có thể tiếp tục chọn file từ Quick Open.

  Điều hướng giữa các Folder được mở gần đây và không gian làm việc(workspaces)

  Open Recent

  Code VS (Visual Studio) có giao diện dòng lệnh mạnh mẽ (CLI) cho phép bạn tùy chỉnh cách khởi chạy trình chỉnh sửa để hỗ trợ các tình huống khác nhau.

  # open code with current directory code . # open the current directory in the most recently used code window code -r . # create a new window code -n # change the language code --locale=es # open diff editor code --goto package.json:10:5 # see help options code --help # disable all extensions code --disable-extensions .

  Các file cụ thể của workspaces nằm trong một .vscode folder root.

  Ví dụ: tasks.json đối với Task Runner và launch.json cho debugger.

  Lỗi và cảnh báo

  Phím tắt: Ctrl + Shift + M

  Nhanh chóng nhảy đến phần cảnh báo và lỗi bên trong project

  Bạn có thể lọc các vấn đề theo loại (‘errors’, ‘warnings’) hoặc khớp văn bản.

   Thủ thuật – Change language mode (Chế độ thay đổi ngôn ngữ)

  Nếu bạn muốn duy trì ngôn ngữ mới cho file đó, bạn có thể sử dụng lệnh Conp File Association for liên kết để mở rộng file hiện tại với ngôn ngữ đã được cài.

  Có rất nhiều điều bạn có thể làm để tùy chỉnh code VS.

  Thay đổi theme

  • Thay đổi phím tắt
  • Điều chỉnh cài đặt
  • Thêm xác thực JSON
  • Tạo đoạn trích
  • Cài đặt tiện ích mở rộng

  Thay đổi theme

  Keymaps

  Tùy chỉnh phím tắt của bạn

  Phím tắt: Ctrl + K Ctrl + S

  Bạn có thể tìm kiếm các phím tắt và thêm các tổ hợp phím của riêng bạn vào file keybindings.json.

  Điều chỉnh cài đặt của bạn

  Theo mặc định, VS hiển thị trình chỉnh sửa Settings, bạn có thể tìm thấy các cài đặt được liệt kê bên dưới trong thanh tìm kiếm, nhưng vẫn có thể chỉnh sửa settings.json file bên dưới bằng cách sử dụng lệnh Open Settings (JSON) hoặc bằng cách thay đổi trình chỉnh sửa cài đặt mặc định của mình bằng cài đặt workbench.settings.editor.

  Mở User setting settings.json

  Phím tắt: Ctrl +,

  Thay đổi phông chữ của các thành phần UI khác nhau

  // Main editor "editor.fontSize": 18, // Terminal panel "terminal.integrated.fontSize": 14, // Output panel "": { }

  Tips: Bạn cũng có thể tạo cài đặt cụ thể cho ngôn ngữ bằng lệnh Conp Language Specific Settings.

  Thêm xác thực JSON

  Được bật theo mặc định cho nhiều loại tệp. Tạo lược đồ và xác nhận của riêng bạn trong settings.json

  "json.schemas": , "url": "./myschema.json" } ]

  hoặc một lược đồ tùy chỉnh

  "json.schemas": }

  Vertical rulers

  Nhấn phím Alt cho phép cuộn nhanh trong trình chỉnh sửa và Explorers. Theo mặc định, cuộn nhanh sử dụng hệ số nhân tốc độ 5X nhưng bạn có thể điều khiển hệ số nhân với cài đặt Editor: Fast Scroll Sens Sens (editor.fastScrollSensitivity)

  Sao chép dòng lên / xuống

  Di chuyển dòng lên và xuống

  Shrink / expand selection

  Go to Symbol in File

  Phím tắt: Ctrl + Shift + O

  Bạn có thể nhóm các biểu tượng theo loại bằng cách thêm dấu hai chấm, @: .

  Go to Symbol in Workspace

  Phím tắt: Ctrl + T

  Outline view

  Khung nhìn Outline trong File Explorer (mặc định được thu gọn ở phía dưới) hiển thị cho bạn các ký hiệu của file hiện đang mở.

  Điều hướng đến một dòng cụ thể

  Phím tắt: Ctrl + G

  Hoàn tác vị trí con trỏ

  Phím tắt: Ctrl + U

  Cắt khoảng trắng dấu

  Phím tắt: Ctrl + K Ctrl + X

  Chuyển đổi lệnh văn bản

  Bạn có thể thay đổi văn bản đã chọn thành chữ hoa, chữ thường và trường hợp tiêu đề bằng các lệnh Transform từ Command Palette.

  Định dạng mã

  Mã nguồn được chọn hiện tại: Ctrl + K Ctrl + F

  Toàn bộ định dạng tài liệu: Shift + Alt + F

  Code formatting

  Bạn cũng có thể fold / unfold tất cả các vùng trong trình chỉnh sửa bằng Fold All (Ctrl + K Ctrl + 0) Unfold All (Ctrl + K Ctrl + J).

  Chọn dòng hiện tại

  Phím tắt: Ctrl + L

  Điều hướng đến đầu và cuối tệp

  Mở xem trước Markdown

  Trong tệp Markdown, sử dụng

  Phím tắt: Ctrl + Shift + V

  Chỉnh sửa và xem trước Markdown

  Trong tệp Markdown, sử dụng

  Phím tắt: Ctrl + K V

  Bản xem trước và trình chỉnh sửa sẽ đồng bộ hóa với cuộn của bạn trong cả hai chế độ xem.

  IntelliSense

  Ctrl + Space để kích hoạt Suggestions widget.

  Bạn có thể xem các phương thức có sẵn, gợi ý tham số, tài liệu ngắn, v.v.

  Peek

  Chọn một biểu tượng sau đó nhập Alt + F12 . Ngoài ra, bạn có thể sử dụng menu ngữ cảnh.

  Go to Definition

  Go to References

  Chọn một biểu tượng sau đó nhập Shift + F12. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng menu ngữ cảnh.

  Thủ thuật – Rename Symbol

  Chọn một biểu tượng rồi nhấn F2. Bạn cũng có thể sử dụng menu ngữ cảnh để thao tác.

  Thủ thuật – tìm kiếm và sửa đổi

  Bên cạnh việc tìm kiếm và thay thế các biểu thức, bạn cũng có thể tìm kiếm và sử dụng lại các phần của những gì đã khớp, sử dụng các biểu thức thông thường với các nhóm capturing. Bật biểu thức chính quy trong hộp tìm kiếm bằng cách nhấp vào nút Use Regular Expssion .* và sau đó viết biểu thức chính quy và sử dụng dấu ngoặc đơn để xác định nhóm. Sau đó bạn có thể tái sử dụng các nội dung phù hợp trong mỗi nhóm bằng cách sử dụng $1, $2 vv trong Replace field.

  .eslintrc.json

  Cài đặt Extension ESLint . Cấu hình linting theo cách bạn muốn. Tham khảo ESLint specification để biết chi tiết về các quy tắc và tùy chọn linting..

  Đây là cấu hình để sử dụng ES6.

  { "env": { "browser": true, "commonjs": true, "es6": true, "node": true }, "parserOptions": { "ecmaVersion": 6, "sourceType": "module", "ecmaFeatures": { "jsx": true, "classes": true, "defaultParams": true } }, "rules": { "no-const-assign": 1, "no-extra-semi": 0, "semi": 0, "no-fallthrough": 0, "no-empty": 0, "no-mixed-spaces-and-tabs": 0, "no-redeclare": 0, "no-this-before-super": 1, "no-undef": 1, "no-unreachable": 1, "no-use-before-define": 0, "constructor-super": 1, "curly": 0, "eqeqeq": 0, "func-names": 0, "valid-typeof": 1 } }

  Gói .json

  Xem IntelliSense cho package.json tệp của bạn.

  Cú pháp Emmet

  Support for Emmet syntax

  Snippets

  Tạo snipptes tùy chỉnh

  "create component": { "pfix": "component", "body": }

  Đôi khi có vấn đề với thế hệ tự động. Kiểm tra các tài liệu để làm cho mọi thứ hoạt động đúng.

  Thủ thuật – chạy các tác vụ từ menu Terminal

  Chọn Terminal từ menu cấp cao nhất, chạy lệnh Run Task và chọn tác vụ bạn muốn chạy. Chấm dứt tác vụ đang chạy bằng cách chạy lệnh Terminate Task

  Xác định các phím tắt cho các tác vụ

  Bạn có thể xác định một phím tắt cho bất kỳ tác vụ. Từ Command Palette ( Ctrl + Shift + P), chọn Preferences: Open Keyboard Shortcuts File , liên kết phím tắt mong muốn với workbench.action.tasks.runTask lệnh và xác định Task là args.

  Ví dụ: để liên kết Ctrl + H với Run tests tác vụ, hãy thêm vào như sau:

  { "key": "ctrl+h", "command": "workbench.action.tasks.runTask", "args": "Run tests" }

  Chạy npm scripts dưới dạng tasks from the explorer

  Với cài đặt npm.enableScriptExplorer, bạn có thể kích hoạt Explorer hiển thị các tập lệnh được xác định trong workspace của bạn.

  Từ Explorer, bạn có thể mở một script trong trình soạn thảo, chạy nó như một tác vụ và khởi chạy nó với trình gỡ lỗi nút (khi tập lệnh xác định tùy chọn gỡ lỗi như thế nào -inspect-brk). Hành động mặc định khi nhấp là để mở tập lệnh. Để chạy tập lệnh chỉ bằng một cú nhấp chuột, hãy đặt npm.scriptExplorerAction thành “run”. Sử dụng cài đặt npm.exclude để loại trừ các tập lệnh trong package.json các tệp có trong các thư mục cụ thể.

  Với cài đặt npm.enableRunFromFolder, bạn có thể kích hoạt để chạy các tập lệnh npm từ menu ngữ cảnh của Explorer cho một thư mục. Cài đặt cho phép lệnh NPM Script in Folder… khi thư mục được chọn. Lệnh hiển thị danh sách Quick Pick các tập lệnh npm có trong thư mục này và bạn có thể chọn tập lệnh sẽ được thực thi dưới dạng task.

  Portable mode (Chế độ di động)

  VS Code có Portable mode cho phép bạn giữ các cài đặt và dữ liệu ở cùng vị trí với cài đặt của bạn, ví dụ: trên ổ USB.

  Insiders builds (bản thử nghiệm)

  • Dành cho người dùng sớm: các bản insiders có các thay đổi để người dùng và người viết được dùng thử
  • Bản dựng thường xuyên: Bản cập nhật mỗi ngày với các tính năng sửa lỗi mới nhất.
  • Cài đặt song song: Người dùng nội bộ cài đặt bên cạnh bản ổn định cho phép bạn sử dụng độc lập.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Thủ Thuật Sử Dụng Visual Studio Code Mà Dev Nên Biết
 • 10 Thủ Thuật Cho Công Cụ Soạn Thảo Code Đa Nền Tảng Của Microsoft
 • Làm Sao Để Vẽ Autocad Nhanh
 • Hướng Dẫn Tổng Quan Cách Up Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online
 • Cách Cày Lên Lv Nhanh Nhất Trong Ninja School
 • Visual Studio Code Tips And Tricks

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Thủ Thuật Viết Content Hiệu Quả Cao
 • 5 Thủ Thuật Viết Content Giúp Bạn Trở Thành Một Người Viết Uy Tín
 • 15 Tuyệt Chiêu Trong Cách Viết Content Facebook Cuốn Hút, Hiệu Quả
 • 5 Thủ Thuật Viết Content Hiệu Quả
 • Thủ Thuật Viết Content Bán Hàng Ngàn Đơn
 • “Tips and Tricks” lets you jump right in and learn how to be productive with Visual Studio Code. You’ll become familiar with its powerful editing, code intelligence, and source code control features and learn useful keyboard shortcuts. This topic goes ptty fast and provides a broad overview, so be sure to look at the other in-depth topics in Getting Started and the User Guide to learn more.

  If you don’t have Visual Studio Code installed, go to the Download page. You can find platform specific setup instructions at Running VS Code on Linux, macOS, and Windows.

  Prefer a video? You can watch a recent Microsoft Build talk Visual Studio Code tips and tricks, which describes 20 tips and tricks for working productively with VS Code.

  Basics

  Getting started

  Command Palette

  Access all available commands based on your current context.

  Default keyboard shortcuts

  All of the commands are in the Command Palette with the associated key binding (if it exists). If you forget a keyboard shortcut, use the Command Palette to help you out.

  Keyboard reference sheets

  Download the keyboard shortcut reference sheet for your platform ( macOS, Windows, Linux).

  Quick Open

  Quickly open files.

  Tip: Type ? to view commands suggestions.

  Typing commands such as edt and term followed by a space will bring up dropdown lists.

  Repeat the Quick Open keyboard shortcut to cycle quickly between recently opened files.

  Open multiple files from Quick Open

  You can open multiple files from Quick Open by pssing the Right arrow key. This will open the currently selected file in the background and you can continue selecting files from Quick Open.

  Open Recent

  Command line

  VS Code has a powerful command line interface (CLI) which allows you to customize how the editor is launched to support various scenarios.

  Make sure the VS Code binary is on your path so you can simply type ‘code’ to launch VS Code. See the platform specific setup topics if VS Code is added to your environment path during installation ( Running VS Code on Linux, macOS, Windows).

  .vscode folder

  Workspace specific files are in a .vscode folder at the root. For example, tasks.json for the Task Runner and launch.json for the debugger.

  Status Bar

  Errors and warnings

  Quickly jump to errors and warnings in the project.

  You can filter problems either by type (‘errors’, ‘warnings’) or text matching.

  Change language mode

  If you want to persist the new language mode for that file type, you can use the Conp File Association for command to associate the current file extension with an installed language.

  Customization

  There are many things you can do to customize VS Code.

  • Change your theme
  • Change your keyboard shortcuts
  • Tune your settings
  • Add JSON validation
  • Create snippets
  • Install extensions

  Change your theme

  You can install more themes from the VS Code extension Marketplace.

  Additionally, you can install and change your File Icon themes.

  Keymaps

  Customize your keyboard shortcuts

  You can search for shortcuts and add your own keybindings to the keybindings.json file.

  See more in Key Bindings for Visual Studio Code.

  Tune your settings

  By default VS Code shows the Settings editor, you can find settings listed below in a search bar, but you can still edit the underlying settings.json file by using the Open Settings (JSON) command or by changing your default settings editor with the workbench.settings.editor setting.

  Open User Settings settings.json

  Change the font size of various UI elements

  Change the zoom level

  Font ligatures

  Tip: You will need to have a font installed that supports font ligatures. FiraCode is a popular font on the VS Code team.

  Auto Save

  Format on save

  Format on paste

  Change the size of Tab characters

  Spaces or Tabs

  Render whitespace

  Whitespace characters are rendered by default in text selection.

  Ignore files / folders

  Removes these files / folders from your editor window.

  Remove these files / folders from search results.

  And many, many other customizations.

  Language specific settings

  You can scope the settings that you only want for specific languages by the language identifier. You can find a list of commonly used language ids in the Language Identifiers reference.

  Tip: You can also create language specific settings with the Conp Language Specific Settings command.

  Add JSON validation

  Enabled by default for many file types. Create your own schema and validation in settings.json

  or for a schema defined in your workspace

  or a custom schema

  See more in the JSON documentation.

  Extensions

  Find extensions

  1. In the VS Code Marketplace.
  2. Search inside VS Code in the Extensions view.
  3. View extension recommendations
  4. Community curated extension lists, such as awesome-vscode.

  Install extensions

  Extension recommendations

  Creating my own extension

  Are you interested in creating your own extension? You can learn how to do this in the Extension API documentation, specifically check out the documentation on contribution points.

  Files and folders

  Integrated Terminal

  Further reading:

  Toggle Panel

  Zen mode

  Enter distraction free Zen mode.

  Press Esc twice to exit Zen Mode.

  Side by side editing

  You can also drag and drop editors to create new editor groups and move editors between groups.

  Switch between editors

  Move to Explorer window

  Create or open a file

  Close the currently opened folder

  File associations

  Create language associations for files that aren’t detected correctly. For example, many configuration files with custom file extensions are actually JSON.

  Preventing dirty writes

  VS Code will show you an error message when you try to save a file that cannot be saved because it has changed on disk. VS Code blocks saving the file to pvent overwriting changes that have been made outside of the editor.

  Use the actions in the editor toolbar to resolve the save conflict. You can either Accept your changes and thereby overwriting any changes on disk, or Revert to the version on disk. Reverting means that your changes will be lost.

  Note: The file will remain dirty and cannot be saved until you pick one of the two actions to resolve the conflict.

  Editing hacks

  Here is a selection of common features for editing code. If the keyboard shortcuts aren’t comfortable for you, consider installing a keymap extension for your old editor.

  Tip: You can see recommended keymap extensions in the Extensions view with ⌘K ⌘M (Windows, Linux Ctrl+K Ctrl+M) which filters the search to @recommended:keymaps.

  Multi cursor selection

  To set cursors above or below the current position use:

  Keyboard Shortcut: or

  Note: You can also change the modifier to Ctrl/Cmd for applying multiple cursors with the editor.multiCursorModifier setting . See Multi-cursor Modifier for details.

  Column (box) selection

  You can select blocks of text by holding Shift+Alt (Shift+Option on macOS) while you drag your mouse. A separate cursor will be added to the end of each selected line.

  You can also use keyboard shortcuts to trigger column selection.

  Vertical rulers

  You can add vertical column rulers to the editor with the editor.rulers setting, which takes an array of column character positions where you’d like vertical rulers.

  Pressing the Alt key enables fast scrolling in the editor and Explorers. By default, fast scrolling uses a 5X speed multiplier but you can control the multiplier with the Editor: Fast Scroll Sensitivity ( editor.fastScrollSensitivity) setting.

  Copy line up / down

  Keyboard Shortcut: or

  The commands Copy Line Up/Down are unbound on Linux because the VS Code default keybindings would conflict with Ubuntu keybindings, see Issue #509. You can still set the commands editor.action.copyLinesUpAction and editor.action.copyLinesDownAction to your own pferred keyboard shortcuts.

  Move line up and down

  Shrink / expand selection

  You can learn more in the Basic Editing documentation.

  Go to Symbol in File

  You can group the symbols by kind by adding a colon, @:.

  Go to Symbol in Workspace

  Outline view

  The Outline view in the File Explorer (default collapsed at the bottom) shows you the symbols of the currently open file.

  You can sort by symbol name, category, and position in the file and allows quick navigation to symbol locations.

  Undo cursor position

  Trim trailing whitespace

  Transform text commands

  You can change selected text to uppercase, lowercase, and title case with the Transform commands from the Command Palette.

  Code formatting

  Code folding

  You can also fold/unfold all regions in the editor with Fold All (⌘K ⌘0 (Windows, Linux Ctrl+K Ctrl+0)) and Unfold All (⌘K ⌘J (Windows, Linux Ctrl+K Ctrl+J)).

  Select current line

  Open Markdown pview

  In a Markdown file, use

  Side by side Markdown edit and pview

  In a Markdown file, use

  The pview and editor will synchronize with your scrolling in either view.

  IntelliSense

  You can view available methods, parameter hints, short documentation, etc.

  Peek

  Go to Definition

  You can also see the type definition if you pss Ctrl (Cmd on macOS) when you are hovering over the type.

  Go to References

  Find All References view

  Rename Symbol

  Select a symbol then type . Alternatively, you can use the context menu.

  Search and modify

  .eslintrc.json

  Install the ESLint extension. Conp your linter however you’d like. Consult the ESLint specification for details on its linting rules and options.

  Here is configuration to use ES6.

  package.json

  See IntelliSense for your package.json file.

  Emmet syntax

  Support for Emmet syntax.

  Snippets

  Create custom snippets

  See more details in Creating your own Snippets.

  Git integration

  Git integration comes with VS Code “out-of-the-box”. You can install other SCM providers from the extension Marketplace. This section describes the Git integration but much of the UI and gestures are shared by other SCM providers.

  Diffs

  From the Source Control view, select a file to open the diff.

  Views

  The default view for diffs is the side by side view.

  If you pfer the inline view, you can set "diffEditor.renderSideBySide": false.

  Review pane Edit pending changes

  You can make edits directly in the pending changes of the diff view.

  Branches

  Easily switch between Git branches via the Status Bar.

  Staging

  Stage selected

  Stage a portion of a file by selecting that file (using the arrows) and then choosing Stage Selected Ranges from the Command Palette.

  Undo last commit

  See Git output

  VS Code makes it easy to see what Git commands are actually running. This is helpful when learning Git or debugging a difficult source control issue.

  Use the Toggle Output command () and select Git in the drop-down.

  Gutter indicators

  View diff decorations in editor. See documentation for more details.

  Resolve merge conflicts

  During a merge, go to the Source Control view (⌃⇧G (Windows, Linux Ctrl+Shift+G)) and make changes in the diff view.

  You can resolve merge conflicts with the inline CodeLens which lets you Accept Current Change, Accept Incoming Change, Accept Both Changes, and Compare Changes.

  Set VS Code as default merge tool

  Set VS Code as default diff tool

  Debugging

  Conp debugger

  Open the Command Palette (⇧⌘P (Windows, Linux Ctrl+Shift+P)) and select Debug: Open launch.json, which will prompt you to select the environment that matches your project (Node.js, Python, C++, etc). This will generate a launch.json file. chúng tôi support is built-in and other environments require installing the appropriate language extensions. See the debugging documentation for more details.

  Breakpoints and stepping through

  Place breakpoints next to the line number. Navigate forward with the Debug widget.

  Data inspection

  Inspect variables in the Run panels and in the console.

  Inline values

  You can set "debug.inlineValues": true to see variable values inline in the debugger. This feature can be expensive and may slow down stepping, so it is disabled by default.

  Logpoints

  Logpoints act much like breakpoints but instead of halting the debugger when they are hit, they log a message to the console. Logpoints are especially useful for injecting logging while debugging production servers that cannot be modified or paused.

  Add a logpoint with the Add Logpoint command in the left editor gutter and it will be displayed as a “diamond” shaped icon. Log messages are plain text but can include expssions to be evaluated within curly braces (‘{}’).

  Task runner

  Auto detect tasks

  Select Terminal from the top-level menu, run the command Conp Tasks, then select the type of task you’d like to run. This will generate a tasks.json file with content like the following. See the Tasks documentation for more details.

  There are occasionally issues with auto generation. Check out the documentation for getting things to work properly.

  Select Terminal from the top-level menu, run the command Run Task, and select the task you want to run. Terminate the running task by running the command Terminate Task

  Define keyboard shortcuts for tasks

  You can define a keyboard shortcut for any task. From the Command Palette (⇧⌘P (Windows, Linux Ctrl+Shift+P)), select Preferences: Open Keyboard Shortcuts File, bind the desired shortcut to the workbench.action.tasks.runTask command, and define the Task as args.

  For example, to bind Ctrl+H to the Run tests task, add the following:

  Run npm scripts as tasks from the Explorer

  With the setting npm.enableRunFromFolder, you can enable to run npm scripts from the File Explorer’s context menu for a folder. The setting enables the command Run NPM Script in Folder… when a folder is selected. The command shows a Quick Pick list of the npm scripts contained in this folder and you can select the script to be executed as a task.

  Portable mode

  VS Code has a Portable mode which lets you keep settings and data in the same location as your installation, for example, on a USB drive.

  Insiders builds

  The Visual Studio Code team uses the Insiders version to test the latest features and bug fixes of VS Code. You can also use the Insiders version by downloading it here.

  • For Early Adopters – Insiders has the most recent code changes for users and extension authors to try out.
  • Frequent Builds – New builds every day with the latest bug fixes and features.
  • Side-by-side install – Insiders installs next to the Stable build allowing you to use either independently.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 5 Thủ Thuật Tuyệt Vời Khi Sử Dụng Visual Studio Code
 • Thủ Thuật Vẽ Nhanh Autocad Kinh Điển
 • Phương Pháp Và Kỹ Năng Thiết Kế, Triển Khai Bản Vẽ Nhanh Trong Autocad
 • Vẽ Nhanh Autocad Gấp 2 Lần
 • Thủ Thuật Up Đệ Từ Lúc Sơ Sinh Trong Ngọc Rồng Online
 • Top 5 Thủ Thuật Tuyệt Vời Khi Sử Dụng Visual Studio Code

  --- Bài mới hơn ---

 • Visual Studio Code Tips And Tricks
 • 10 Thủ Thuật Viết Content Hiệu Quả Cao
 • 5 Thủ Thuật Viết Content Giúp Bạn Trở Thành Một Người Viết Uy Tín
 • 15 Tuyệt Chiêu Trong Cách Viết Content Facebook Cuốn Hút, Hiệu Quả
 • 5 Thủ Thuật Viết Content Hiệu Quả
 • Microsoft vừa cho ra mắt công cụ Visual Studio Code phiên bản đầu tiên 1.0.0. Tôi đã sử dụng công cụ này một thời gian khi vẫn còn Beta, và đến nay, tôi khá ấn tượng với những gì công cụ này mang lại.

  Visual Studio Code (VSC) rất nhanh và nhẹ, và nếu bạn đã từng dùng qua SublimeText or Atom, bạn sẽ thấy quen thuộc ngay lập tức. VSC có kèm theo command palette (bảng lệnh), multiple cursor selection (lựa chọn đa con trỏ), snippets, và code auto-completion (tự hoàn thành) – những tính năng đã khá quen thuộc với nhiều người.

  Khi code, sẽ có lúc bạn quên bén đi một hàm cụ thể, hàm được định nghĩa đầu tiên ở đâu, và các thông số cần thiết.

  Với Peek, bạn có thể lựa chọn một hàm rồi nhấn Shift + F12. Một inline window sẽ hiện ra cho thấy định nghĩa hoàn chỉnh của hàm. Tính năng hiện đang hoạt động với C, C#, JavaScript, TypeScript, .NET, và một vài ngôn ngữ lập trình khác.

  Visual Studio Code có tích hợp Task Runner khá tiện lợi.

  Tương tự như dòng lệnh subl trong SublimeText, Visual Studio Code được trang bị một CLI tên code và rất dễ cài đặt.

  Trong Windows, CLI sẽ được cài đặt đồng thời song song với ứng dụng. CLI có thể được truy cập thông qua Command Prompt (cmd.exe). Trong OS X, CLI có thể được cài đặt hoặc gỡ bỏ thông qua Command Palette.

  Bạn có thể dùng CLI để mở một đường dẫn nhất định đến Visual Studio Code, hoặc mở đường dẫn project hiện tại trong Terninal hoặc Command Prompt trực tếp từ editor.

  IntelliSense là sự kết hợp giữa code auto-complete và trí tuệ nhân tạo (AI). Tính năng này cung cấp một loạt các đề nghị cùng với gợi ý hoặc mô tả ngắn khi ta đang viết code. Những gợi ý này được tính toán dựa theo các nhân tố bổi cảnh như ngôn ngữ lập trình, cú pháp, biến, hàm, cũng như các code trong file.

  IntelliSense hỗ trợ một số ngôn ngữ lập trình sáng tạo, bao gồm Sass, LESS, TypeScript, và PHP. Bạn cũng có thể cài thêm plugin vào IntelliSense để hổ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác. Đây là một tính năng cải thiện năng suất đáng kể.

  Visual Studio Code có Git built-in ngay trong editor. Ở bên trái sidebar, bạn sẽ thấy biểu tượng Git. với icon bạn có thể: khởi chạy Git cũng như thực hiện một vài lệnh Git như commit, pull, push, rebase, publish, và xem các thay đổi trong file.

  Thêm đó, nếu bạn thực hiện thay đổi trong Git repository, Visual Studio sẽ hiện chỉ dẫn bằng màu trên lề code editor, chỉ rõ bạn đã thực hiện thay đổi khi nào.

  Mặc dù mới ra mắt và vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng với những tính năng tuyệt vời kể trên bạn nên cân nhắc sử dụng và thích ứng dần Visual Studio Code. Hy vọng, với phiên bản mới, công cụ sẽ được cải tiến mạnh mẽ.

  Theo Tecktalk

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Thuật Vẽ Nhanh Autocad Kinh Điển
 • Phương Pháp Và Kỹ Năng Thiết Kế, Triển Khai Bản Vẽ Nhanh Trong Autocad
 • Vẽ Nhanh Autocad Gấp 2 Lần
 • Thủ Thuật Up Đệ Từ Lúc Sơ Sinh Trong Ngọc Rồng Online
 • Thủ Thuật Up Yardrat Hay Nhất Trong Ngọc Rồng Online
 • Những Thủ Thuật Sử Dụng Visual Studio Code Mà Dev Nên Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẹo Và Thủ Thuật Visual Studio Code
 • Thủ Thuật Viết Content Kích Thích Khách Hàng Inbox
 • Thủ Thuật Viết Content Tăng Tỉ Lệ Chuyển Đổi
 • Thủ Thuật Trong Cách Viết Content Marketing
 • 9 Thủ Thuật Cực Hay Trên Iphone Mà Bạn Sẽ Hối Hận Nếu Bỏ Lỡ
 • Như các bạn đã biết, Visual Studio Code là một text editor khá phổ biến và được rất nhiều dev sử dụng . Cá nhân mình cũng sử dụng từ khi mới bập bẹ tập code , ấy vậy mà còn quá nhiều tiện ích và thủ thuật đơn giản nhưng lại tối ưu kha khá thời gian cũng như công sức . Vậy nên hôm nay mình xin phép tổng hợp một số tricks hay tính năng cần thiết mà developer nên biết để việc code hiệu quả hơn. :v

  Zen mode là chế độ giúp bạn tránh phân tâm trong quá trình code, khi bật Zen Mode, tất cả những phần dư thừa như sidebar hay tool box đều được loại bỏ, chỉ để lại màn hình code ở chính giữa giúp bạn tập chung hơn.

  Khi bạn làm một việc cần sử dụng đồng thời 2 hoặc nhiều file cùng lúc, hoặc đơn giản muốn kiểm tra sự thay đổi , giống hay khác nhau giữa 2 files thì việc chuyển qua lại các tab khá là phiền nhiễu, mất thời gian, đôi khi còn xảy ra nhầm lẫn.

  Visual Code đã giúp ta giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép ta chia màn hình thành 2 hoặc nhiều hơn để phục vụ việc multitasking.

  Command Palette cho phép bạn truy cập tới các commands của visual code chỉ bằng một vài phím tắt.

  Để mở Command Palette , bạn cần gõ tổ hợp phím Ctrl + Shift + P, tiếp đến bạn có thể gõ những keywords cần thiết để tìm kiếm commands danh sách commands.

  Đây là tiện ích khá thú vị của Visual Code, cho phép bạn chỉnh sửa giá trị mặc định của editor hoặc một extentions bất kì bạn đã cài đặt.

  Đầu tiên truy cập Command Palette như mình đã nói ở trên và chọn Preferences: Open Default Settings (JSON). (đây là setting mặc định của VS)

  Tiếp tục truy cập Command Palette và chọn Preferences: Open Settings (JSON) (Đây là phần setting chỉnh sửa ) và kéo tab qua góc phải màn hình để chia đôi màn xem cho dễ.

  Như hình trên là mình đã chỉnh sửa setting của php-cs-fixer ( một extention giúp chỉnh sửa convention code php theo đúng chuẩn), cụ thể là :

  • "php-cs-fixer.onsave": true : tự động chỉnh code cho đúng convention khi save
  • "php-cs-fixer.formatHtml": true : tùy chọn tự động format code html
  • … vân vân và mây mây

  Phím tắt giúp đỡ ta rất nhiều trong việc lập trình, giảm nhiều thời gian thao tác và tạo cảm giác tiện lợi cho người sử dụng hơn. Đầu tiên, bạn có thể truy cập danh sách các phím tắt bằng cách “sử dụng” phím tắt Ctrl + K + S

  Một số phím tắt cần thiết cho developer:

  • Ctrl + Space : Phím tắt này giúp bạn hoàn thành code một cách nhanh gọn hơn, khi sử dụng, một bảng lựa chọn sẽ hiển thị để giúp bạn hoàn thành mẩu code đang dở, rất thích hợp cho những người mới bắt đầu khi không nhớ hàm hoặc “nhớ mang máng”
  • Ctrl + ? : Comment dòng code hoặc đoạn code theo ý muốn
  • Ctrl + Shift + F : Tìm kiếm trên tất cả các files
  • Ctrl + D : Tìm trong file một đoạn text bất kì và thao tác với chúng
  • Ctrl + Shift + T : Mở lại những tab đã đóng
  • Ctrl + Alt + R : Reload lại visual code
  • Ctrl + Backspace : Xóa từ vừa mới nhập, thật ra đây là tính năng bạn có thể áp dụng ở bất cứ đâu.
  • Ctrl + Shift + Right/Left Arrow : Bôi đen theo đơn vị là chữ (mặc định là theo kí tự )
  • Ctrl + Shift + D : Nhân đôi dòng chỉ định
  • Ctrl + Home : Di chuyển con trỏ chuột tới đầu file
  • Ctrl + End : di chuyển con trỏ chuột tới cuối file
  • Alt + Up/Down Arrow : Di chuyển dòng lên hoặc xuống

  All Rights Reserved

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Thủ Thuật Cho Công Cụ Soạn Thảo Code Đa Nền Tảng Của Microsoft
 • Làm Sao Để Vẽ Autocad Nhanh
 • Hướng Dẫn Tổng Quan Cách Up Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online
 • Cách Cày Lên Lv Nhanh Nhất Trong Ninja School
 • Cách Úp Đệ Tử Nhanh Nhất Trong Ngọc Rồng Online 2022
 • Góc Tìm Hiểu: Thủ Thuật Dùng Code Hack Facebook Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • 4 Thủ Thuật Cơ Bản Dành Cho Fanpage
 • Check Pass Facebook Là Gì? Cách Chống Check Pass 2022
 • Cách Đổi Tên Fb 1 Chữ 2022 ❤️ Đặt Tên Facebook 1 Chữ
 • Cách Tạo Nickname 1 Chữ Trên Facebook, Đổi Tên 1 Chữ Facebook
 • Tổng Hợp Thủ Thuật Câu Like Facebook Cực Kì Hiệu Quả
 • “Làm sao để hack tài khoản Facebook?” là một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Với số số lượng người dùng khổng lồ lên tới 2 tỷ, FB luôn là một mục tiêu thu hút rất nhiều hacker. Nhiều người nghĩ Facebook trang bị lớp bảo vệ rất chắc chắn nhưng thật sự dù lớp bảo mật này có phức tạp đến mấy thì cũng có nguy cơ bị hack. Trong đó dùng code hack Facebook là một thủ thuật được rất nhiều người áp dụng.

  Cách hack Facebook bằng số điện thoại

  Bước 1: Trước hết, bạn hết đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của mình.

  Bước 2: Tìm đến nick Facebook của người nào đó mà bạn muốn hack. Ở bước này, mục tiêu cần hack phải nằm trong danh sách bạn bè với bạn nếu không thì không thể thực hiện được.

  Bước 3: Tiếp theo đó bạn vào phần giới thiệu thông tin cá nhân của tài khoản Facebook muốn hack.

  Bước 4: Ghi chú lại các thông tin cần thiết, ví dụ như số điện thoại cá nhân, ngày tháng năm sinh,…

  Bước 5: Sau khi đã note lại các thông tin cần thiết của tài khoản FB cần hack thì bạn đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân. Sau đó bạn thực hiện đăng nhập lại bằng số điện thoại của account cần hack với password là ngày tháng năm sinh vừa mới ghi lại.

  Đây được nhiều người trong giới này đánh giá là một cách cực kỳ đơn giản nhưng lại có được một tỷ lệ thành công rất cao. Bởi vì có rất nhiều tài khoản Facebook họ chỉ dùng những thông tin này để bảo mật vì chúng rất là dễ nhớ.

  Thủ thuật hack nick Facebook bằng cách “Quên mật khẩu”

  Bước 1: Mở trình duyệt Facebook và tìm đến mục “Quên mật khẩu của bạn”.

  Bước 2: Một trang mới sẽ hiển thị lên và yêu cầu bạn nhập “Email, Phone, Username hoặc là Full Name”. Ngay ô trống này, cái cần phải nhập đó chính là Facebook bạn muốn hack.

  Lưu ý: Ở bước này, bạn có thể chọn vào phần Email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi. Tuy nhiên, một yêu cầu là bạn phải có quyền truy cập vào một trong ba phương pháp mà FB đưa ra.

  Bước 4: Hệ thống Facebook sẽ gửi đến địa chỉ Email bạn vừa cung cấp một mã bảo vệ. Sau đó bạn nhập mã bảo vệ này vào ô trống.

  Bước 5: Một trang mới sẽ hiện lên và yêu cầu bạn nhập một password mới. Sau khi đã nhập 2 lần mới khẩu mới bạn bấm vào “Tiếp tục”.

  Thủ thuật hack Facebook qua Email

  Bước 2: Thực hiện kiểm tra xem địa chỉ Email bạn vừa lấy còn khả dụng hay không. Việc kiểm tra này được thực hiện bằng cách truy cập đến nhà cung cấp Email sử dụng như Yahoo, Gmail,…Đăng nhập bằng ID Email chính xác còn mật khẩu thì bạn cứ điền bừa.

  Bước 3: Nếu như bạn nhận được thông báo rằng “TK không tồn tại” thì sau đó có thể nhận được một password 100% . Còn nếu nó nói thêm là “Tên người dùng và mật khẩu là sai” thì không thể thực hiện cách hack nick Facebook này.

  Bước 4: Ở bước này, bạn cần phải tạo một account mới. Trong phần hướng dẫn này, bài viết sẽ sử dụng hệ thống Hotmail những cách thức hoạt động của ứng dụng này cũng tương tự như Gmail hay Yahoo.

  Bước 5: Truy cập vào “Quản lý cài đặt TK”. Sau đó bạn đi đến phần “Quán lý bí danh”. Tiếp đó nhập vào ô trống địa chỉ Email của TK bạn muốn hack. Vào lúc này ứng dụng sẽ tự động liên kết với account của bạn mà không cần phải thông qua xác minh vì TK này không tồn tại.

  Bước 6: Lý do là vì TK Facebook đã được liên kết nên bạn phải truy cập vào FB và yêu cầu đặt lại password cho tài khoản được liên kết mà bạn đã tạo ở bước 4.

  Bước 7: Sau khi đã hoàn tất xong bước 6, bạn sẽ nhận được yêu cầu trong Email là phải đặt lại mật khẩu đã tạo.

  Thủ thuật dùng code hack Facebook

  Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân và tìm đến người mà các bạn cần hack nick. Lưu ý rằng người này phải nằm trong danh sách bạn bè của bạn.

  Bước 2: Sau đó đăng xuất Facebook cá nhân và chọn vào mục “Quên mật khẩu”

  Bước 3: Copy ID tài khoản mà bạn muốn hack vào ô trống.

  Bước 3: Nhấn vào “Đây là tài khoản của tôi”.

  Bước 6: Đây chính là code hack Facebook để đăng nhập vào TK mà bạn cần hack.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Nhận Được Mã Code Xác Nhận Từ Facebook Về Điện Thoại
 • Thủ Thuật Đơn Giản Để Lấy Mã Token Facebook Người Khác
 • Những Câu Comment Hay, Độc Bá Đạo Nhất Stt Cmt Facebook Zalo Câu Like
 • 1️⃣【Cách Vào Facebook Bị Chặn Trên Điện Thoại 】™ Excel
 • Cách Vào Facebook Khi Bị Chặn 2022 , Đăng Nhập Facebook Bị Chặn
 • Thủ Thuật Lưu File Excel Có Chứa Code Macros Vba Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Thủ Thuật Trong Excel Chưa Chắc Bạn Đã Biết
 • Phím Tắt Và Thủ Thuật Trong Excel 2010
 • Phím Tắt Và Thủ Thuật Trong Microsoft Excel 2010( P1)
 • Phím Tắt Và Thủ Thuật Trong Microsoft Excel 2010( P2)
 • Sách Trực Tuyến Miễn Phí Hướng Dẫn Học Từng Bước
 • data-full-width-responsive=”true”

  Trong quá trình sử dụng bảng tính Excel thì việc sử dụng các hàm, các Add ins, hay code Excel Macros VBA để hỗ trợ tính toán là một việc làm rất cần thiết. Nhất là với các code Macros VBA, nó sẽ giúp bạn tự động lặp đi lặp lại các thao tác từ đơn giản đến phức tạp, chính thì thế code VBA được sử dụng một cách rất hiệu quả nếu như bạn biết cách tận dụng.

  Tuy nhiên, các bạn biết đấy. Macros VBA chỉ sử dụng được trong một lần tính toán và thiết lập giá trị, mà không thể lập lại phép tính đó khi đã lưu file Excel.

  Và đây cũng là thắc mắc của khá nhiều bạn đã từng hỏi mình. Chính vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thủ thuật nhỏ trong việc lưu file Excel cùng code VBA để tái sử dụng Macros VBA trong những lần tính toán giá trị Excel kế tiếp. Giúp các bạn tiết kiệm thời gian trong công việc hơn !

  Vậy cách giải quyết của chúng ta sẽ là lưu cả code VBA này cùng với dữ liệu của file Excel. Cách làm như thế nào thì bạn tham khảo bài hướng dẫn sau đây.

  I. Cách lưu File có Macros VBA trên Excel

  data-full-width-responsive=”true”

  Trong bài này mình sẽ chọn là Browse... để lưu trên máy tính..

  Trong phần Type Save bạn đặt là Excel Macros-Enabled Workbook chứ không phải là định dạng Excel Worbook như mặc định

  Sau đó chọn Save để lưu file Excel có Macros.

  1/ Định dạng mặc định khi lưu file Excel là *.xlsx (đối với Excel 2007, 2010, 2013, 2022, 2022…) và *.xls (đối với Excel 2003). Còn định dạng khi lưu file Excel có chứa code VBA là *.xlsm hoặc xlsb (có dấu chấm than bên cạnh icon file Excel)

  2/ Khi bạn lưu file Excel (có chứa code VBA) một cách bình thường. Tức là lưu file với định dạng mặc định *.xlsx thì sẽ xuất hiện một bảng thông báo như thế này.

  • Yes: Code Macro sẽ bị xóa.
  • No: Hủy lệnh lưu và code Macro sẽ không bị xóa.

  Mình biết đa số bạn nếu không rành về Tiếng Anh sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định bấm Yes. Đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc xóa hết Macro trong file Excel đó.

  CTV: Lương Trung – Blogchiasekienthuc.com

  Lời kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • 6 Thủ Thuật Xử Lý Excel Hay Bị Treo Đơ (Lỗi Not Responding)
 • Thủ Thuật Lọc Số Điện Thoại Trùng Trong Excel Nhanh Chóng
 • 4 Thủ Thuật Excel Vô Giá Dành Cho Dân Kế Toán
 • Các Hàm Thống Kê Trong Excel Thông Dụng Hay Được Sử Dụng
 • Các Thủ Thuật Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel
 • Share Full Code Blogger Template Của Blog Thủ Thuật Win 10 Version 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 20 Thủ Thuật Hữu Ích Trên Windows 10 Bạn Nên Biết
 • Một Số Thủ Thuật Hay Cho Windows 10 Technical Preview (Phần 3)
 • Cách Cài Win 10 Đơn Giản Thành Công 100%
 • Hướng Dẫn Cài Win 10 Kèm Hình Ảnh Chi Tiết Nhất (100% Ok)
 • Cách Cài Win 10 Bằng Usb Chi Tiết Qua Hình Ảnh + Video ()
 • Lần trước mình có share cho các bạn template của Blog Windows 10 tạm gọi là version 1, tuy nhiên mình vẫn thấy giao diện chưa được đẹp lắm vẫn còn một số chi tiết thừa làm giảm tốc độ tải trang do vậy tôi đã thiết kế lại giao diện và loại bỏ những chi tiết thừa để tạo nên một template chuẩn SEO đẹp về thiết kế và tăng tốc độ tải trang.

  Lấy ý tưởng từ giao diện của mẫu Blog mặc định Contempo và cập nhật theo xu hướng Material Design. Bản cập nhật v4 vẫn dựa theo thiết kế của bản v3 nhưng được cập nhật thêm một vài tính năng mới như menu trên giao diện điện thoại, thay đổi khung tìm kiếm mới, cập nhật khung nhận xét mới nhất của mẫu Contempo và thêm các nút chèn biểu tượng, code, ảnh và video, thay đổi style của phần nội dung nhận xét. Sử dụng material icon….

  Danh sách cập nhật mới được thêm vào:

  Nếu bạn nào đang sử dụng giao diện cũ của Blog mình có thể tải về cập nhật, lưu ý mình chỉ gửi link qua email cho bạn, nếu bạn nào muốn lấy thì để lại email bên dưới. Mình không giới thiệu nhiều chỉ viết hướng dẫn cài đặt. Trước hết bạn nên sao lưu mẫu cũ của mình lại trước khi thay thế mẫu mới. Một số bạn khi áp dụng mẫu vào có hiện tượng load chậm, bị giựt không chỉnh sửa được, vấn đề này là do blog của các bạn chưa có data bài viết. Các bạn nên có sẵn hơn 10 bài viết cho blog mình.

  2. Thay Logo, mô tả, từ khóa, Facebook ID

  Thay từ khóa trong bài viết tìm kiếm keyword_collect thay bằng cụm từ khóa theo ý bạn, từ khóa sẽ xuất hiện bên dưới bài viết nếu trong bài viết bạn soạn thảo có từ hoặc cụm từ giống như bạn đã chèn trong template.

  Do mình thiết kế hai menu khác nhau cho giao diện máy tính và điện thoại cho nên các bạn phải thay cả hai phần. Để thay menu cho máy tính tìm từ khóa main-nav còn thay menu cho điện thoại tìm từ khóa toggleMenu ripple

  6. Thêm trang chuyển hướng ra ngoài

  Thay dòng text theo ý bạn và địa chỉ blog của bạn. Khi viết bài muốn chèn link ngoài ví dụ link http://ift.tt/2y0AD85 qua trang chuyển hướng thì bạn chèn như sau:

  http://ift.tt/2xWTW4q

  Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class=’down’ trong link, ví dụ:

  8. Thêm trang điều khoản khi tải file

  Thay dòng text theo ý bạn. Khi viết bài muốn chèn link vào trang điều khoản ví dụ muốn chèn link tải http://ift.tt/2y0AEsF các bạn chèn theo mẫu sau:

  http://ift.tt/2xXL9z7

  Trường hợp bạn muốn làm nổi bật nút giống như nút Demo ở trên thì thêm class=’down’ trong link. Xem ví dụ:

  9. Chèn link tải vào hộp popup

  Tương tự như mục 8 chỉ khác ở trên là trang điều khoản có thể áp dụng cho nhiều link tải trong một bài viết, còn trong bài viết chỉ có một link tải duy nhất thì các bạn nên chèn vào hộp popup. Lấy ví dụ các bạn muốn chèn link tải http://ift.tt/2xYrvke vào chữ iOS 11 theme thì trong bài viết các bạn chuyển qua khung soạn thảo HTML chèn đoạn code dưới cùng bài viết

  Thay dòng text theo ý bạn, để chèn link vào chữ iOS 11 theme ta chèn như sau:

  Xem ví dụ:

  10. Thêm bài đăng gần đây theo nhãn dưới chân trang

  Dưới chân trang mình thêm sẵn 4 tiện ích HTML/Javascript trong đó đã bào gồm đoạn script bạn cần vào Bố cục chỉnh sửa lại tiện ích thay bằng nhẵn của blog bạn, Ví dụ về đoạn script cho nhãn Tin tức

  Bạn cần thay những chỗ mình để in đậm. Trường hợp bạn muốn thêm tiện ích này ở sidebar thì bạn chèn đoạn script với nội dung sau:

  11. Thay uri của blog sử dụng cho tiện ích nhận bài mới qua email

  Khi viết bài phải sử dụng dấu ngắt nháy trên thanh công cụ soạn thảo sau 3 dòng mở bài trở lên. Hình ảnh khi chèn nếu là hình lớn để kích thước ban đầu. Nếu muốn chèn nội dụng vào khung thì khi soạn xong bài chuyển qua HTML chèn như sau:

  13. Sử dụng Material icons và Font Awesome icons

  Material Icons hay Google icons có thiết kế đẹp hơn của Font Awesome tuy nhiên về số lượng biểu tượng lại ít hơn Font Awesome cho nên bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai theo sở thích của mình. Để thay Material icons truy cập liên kết http://ift.tt/1xrHiOS hoặc http://ift.tt/2eNdv6o còn thay Font Awesome icons truy cập http://ift.tt/16bVd5y. Bạn có thể thêm icons trực tiếp trong template hoặc trong bài viết. Lưu ý trong template đã chèn sẵn link thư viện icons của cả hai rồi cho nên bạn không phải thêm nữa.

  14. Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong nhận xét

  Nếu bạn muốn chèn biểu tượng cảm xúc khác ngoài những biểu tượng đã có thì truy cập liên kết https://emoji.codes copy shortcode vào khung nhận xét.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẻ Miễn Phí Giao Diện Blogger Template Của Blog Thủ Thuật Win 10 V4
 • Hướng Dẫn Tinh Chỉnh Windows 10 Anniversary 1607
 • Cách Sửa Lỗi, Các Vấn Đề Thường Gặp Khi Update Lên Windows 10 Anniversary
 • Những Thủ Thuật Giúp Windows 10 Anniversary Hoạt Động Tốt Hơn
 • Thủ Thuật Cài Đặt Windows 10 Creators Update Version 1703 Tự Động
 • 10 Thủ Thuật Cho Công Cụ Soạn Thảo Code Đa Nền Tảng Của Microsoft

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Thủ Thuật Sử Dụng Visual Studio Code Mà Dev Nên Biết
 • Mẹo Và Thủ Thuật Visual Studio Code
 • Thủ Thuật Viết Content Kích Thích Khách Hàng Inbox
 • Thủ Thuật Viết Content Tăng Tỉ Lệ Chuyển Đổi
 • Thủ Thuật Trong Cách Viết Content Marketing
 • 1. Làm chủ bảng lệnh trong Visual Studio Code

  Giống như Sublime Text (và TextMate trước nó), Visual Studio Code có bảng lệnh, cho phép người dùng truy cập vào các lệnh khác nhau bằng cách gõ lệnh thay vì điều hướng đến menu sử dụng con chuột.

  Bạn có thể hiển thị bảng lệnh này bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + P, sau đó chỉ cần nhập những gì muốn tìm kiếm (ví dụ như “close”) và các tùy chọn sẽ cập nhật trong thời gian thực. Một số lệnh được phân loại (ví dụ: “File”, Git”,”Terminal”, v.v…), vì vậy bạn có thể sử dụng lệnh đó để định vị các lệnh mà bạn không thể tìm thấy.

  2. Tạo một thư mục dự án

  3. Xem nhiều file cùng một lúc

  Hầu hết các trình soạn thảo văn bản hiện đại đều có thể hỗ trợ nhiều file cùng một lúc, cho phép bạn chuyển đổi giữa các file mở thông qua một số loại giao diện dựa trên tab. Các trình soạn thảo văn bản nâng cao hơn thậm chí có thể hỗ trợ chỉnh sửa văn bản song song và Visual Studio Code thực hiện được việc đó, mặc dù theo chiều ngang.

  Tuy nhiên việc chỉnh sửa song song rất khó trên màn hình nhỏ như máy tính xách tay hoặc màn hình cũ hơn, nhưng với Visual Studio Code điều đó đã được giải quyết. Nó có tính năng Dynamic panel, giúp điều chỉnh các bảng tài liệu nếu mở quá hẹp sẽ tự động mở rộng khi chỉ con trỏ vào nó. Nếu thích sử dụng độ phân giải gần 720p, bạn sẽ thích tính năng này.

  4. Chỉnh sửa nhiều dòng cùng một lúc

  5. Chuyển đến định nghĩa

  Khi lập trình hoặc viết script, bạn thường tạo ra biến hoặc phương thức bạn không nhận ra. Vậy bạn sẽ làm gì? Bạn có thể dành vài phút để tìm kiếm các file đúng hoặc chọn biến/phương thức với con trỏ và nhấn F12 để chuyển đến định nghĩa của nó.

  Hoặc bạn có thể sử dụng phím tắt Alt + F12 để xem nhanh định nghĩa, hiển thị cho bạn định nghĩa ngay trong dòng có con trỏ thay vì mở file nguồn.

  Để đi theo hướng ngược lại, bạn có thể chọn biến/phương thức đã định nghĩa và sử dụng phím tắt Shift + F12 để tìm tất cả các tham chiếu đến nó. Thao tác này cũng hiển thị định nghĩa trong dòng tại con trỏ. Để tính năng này hoạt động, bạn cần đảm bảo thư mục thích hợp được mở như “dự án đang làm việc” (xem Mẹo số 2).

  6. Đổi tên tất cả các biến hoặc phương thức cụ thể

  Tái cấu trúc là một việc cần thiết để viết và duy trì code sạch, nhưng nó có thể khá đau đầu, đặc biệt khi bạn đang tái cấu trúc một module lớn hoặc một đoạn code lớn. Vì vậy, thay vì tìm kiếm trong hàng chục file để thay đổi tên biến hoặc phương thức, hãy để Visual Studio Code làm điều đó cho bạn.

  Nếu chọn một biến/phương thức và nhấn F2, bạn có thể chỉnh sửa tên và nó sẽ thay đổi trên toàn bộ dự án đang làm việc. Nếu chỉ muốn thay đổi tên trong một file, sử dụng phím tắt Ctrl + F2 và Visual Studio Code sẽ hiển thị một con trỏ ở các instance trong file đó.

  7. Tìm kiếm trên nhiều file

  Nếu đang làm việc với các file không phải là mã nguồn, các tính năng tìm kiếm biểu tượng ở trên (trong mẹo số 5) sẽ không thể sử dụng được. Vì vậy, khi muốn tìm một câu hoặc một từ mà không nhớ tên file, bạn có thể sử dụng hàm find cơ bản.

  Trên file hiện tại, nhấn Ctrl + F, nếu muốn tìm kiếm ở tất cả các file trong dự án hiện tại, kể cả trong các thư mục phụ, bạn có thể nhấn Ctrl + Shift + F.

  8. Sử dụng dòng lệnh trong Visual Studio Code

  VS Code đi kèm với một terminal tích hợp. Trên Windows, terminal này hiển thị dưới dạng Command Prompt. Trên Mac và Linux, nó là Bash. Trong Visual Studio Code, terminal khởi động trong thư mục của dự án hiện tại (nếu dự án được tải) hoặc trong thư mục gốc (nếu dự án không được tải).

  9. Cài đặt một theme mới trong VS Code

  Visual Studio Code cho phép bạn cài đặt theme cho cú pháp giúp làm nổi bật văn bản và mã nguồn. Tuy nhiên, nó không cho phép người dùng thay đổi theme giao diện, nhưng làm nổi bật cú pháp cũng khá quan trọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc cài đặt theme này sẽ đẩy nhanh năng suất của bạn như thế nào. Bạn có thể tìm theme mới trong Visual Studio Code Marketplace (miễn phí) hoặc tìm kiếm trực tiếp trong Visual Studio Code.

  10. Cài đặt extension của bên thứ ba trong Visual Studio Code

  Tính năng quan trọng cuối cùng để tăng năng suất trên Visual Studio Code là sử dụng extension của bên thứ ba. Cũng như theme, bạn có thể tìm thấy chúng trong Visual Studio Code Marketplace (chúng đều miễn phí) hoặc có thể tìm kiếm trong Visual Studio Code. Để truy cập vào bảng Extension, bạn nhấn phím tắt Ctrl + Shift + X. Extension chính là chìa khóa tối đa hóa năng suất của bạn. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các công cụ cần thiết ở đây.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Để Vẽ Autocad Nhanh
 • Hướng Dẫn Tổng Quan Cách Up Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online
 • Cách Cày Lên Lv Nhanh Nhất Trong Ninja School
 • Cách Úp Đệ Tử Nhanh Nhất Trong Ngọc Rồng Online 2022
 • Thủ Thuật Up Đánh Tàu 77 Trong Ngọc Rồng Online Chuẩn
 • Tổng Hợp Code F12 Facebook

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Full Bảo Mật Nick Facebook Chống Hacker
 • Share Tất Cả Thủ Thuật Facebook, Photoshop, Mmo 2022
 • Những Thủ Thuật Để Phát Triển Một Group Trên Facebook
 • 6 Cách Tăng Thành Viên Tham Gia Group Facebook
 • Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Tên Facebook Trên Điện Thoại. Thủ Thuật Fb Hay
 •                       Tổng Hợp Code F12

  -Trươc khi đưa tới cho các bạn mình muốn nói trước vài điều như sau

        +,Đoạn code này không phải do mình viết mà dô một tricker nước ngoài viết mình cũng không nhớ tên nữa cho lên mặt mình sẽ ko sửa nguồn trên đoạn code

        +,Đoạn code có rất nhiều tính năng mình đã test thử và thấy chạy rất thành công nhưng mình thấy có một số bạn dùng rồi và nói”có một số tính năng vẫn không dùng được ” ok cứ như vậy đã

  -Vì đoạn code dùng tiếng anh lên rất khó dùng lên mình sẽ đưa ra các tính năng của đoạn code

  -Tính năng gồm;

  Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )

  Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )

  Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )

  Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè

  Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )

  Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )

  Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )

  Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )

  Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )

  Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends)

  -Rồi dô luôn cách là nè

  B1:Đ

  ăng nhập vào trang Facebook Cá Nhân.

  B2:

  Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím 

  Ctrl + Shift + J hoặt F12 

  trên bàn phím , và chọn “Console”.  Nó sẽ ra như thế này

  Demo

  Code:Tại Đây 

  B3: Bạn dán đoạn code này vào và ấn enter rồi tận hưởng nhá

  >>>>ok Chúc anh em thành công

  Bạn, Vinh van Nguyen và

  người khác

  Bạn, Vinh van Nguyen và người khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10+ Cách Câu Like Trên Facebook Hiệu Quả Nhất 2022
 • 10 Cách Câu Like Facebook Hiệu Quả Nhất
 • 26 Cách “Câu Like” Trên Trang Cá Nhân Facebook Để Tăng Tương Tác
 • Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Facebook 1 Chữ Thành Công 100% (Mới 2022)
 • Cách Lấy Code Check Pass, Hack Facebook
 • Học Code Như Thế Nào Cho Tốt?

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Học Giỏi Môn Tự Nhiên
 • Tìm Hiểu Bí Quyết Và Kinh Nghiệm Học Toán Hiệu Quả Qua Cuốn Sách Làm Thế Nào Để Học Tốt Toán Phổ Thông
 • Tâm Sự Bạn Trẻ .:. Làm Thế Nào Để Phát Triển Thói Quen Học Tập Tốt Ở Đại Học?
 • Làm Thế Nào Để Học Tiếng Hàn 1 Cách Hoàn Chỉnh
 • “làm Thế Nào Để Học Tiếng Hàn Hiệu Quả?” Cùng Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Đh Dankook Hàn Quốc
 • Xin tự giới thiệu mình là một lập trình viên có hơn 15 kinh nghiệm lập trình và 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm. Thời cấp 3 và đại học, mình cũng từng có giải quốc gia và ACM/ICPC. Khi đi làm, đã trải qua các vị trí, từ lập trình viên, cho tới team lead, rồi kĩ sư giải pháp, kinh qua các sản phẩm phần mềm từ nhúng tới web, từ desktop tới mobile. Nói vậy ko phải để khoe, nói vậy chỉ để anh em có thêm niềm tin vào những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ hôm nay. Bổ sung thông tin của mình ở đây Chàng Cuder đi yêu lập trình

  Một số Đặc điểm nghề IT và lập trình

  • Về thị trường, mình dự đoán ngành IT vẫn phát triển mạnh, ít nhất là trong 5 tới 10 năm nữa. Hiện tại, theo 1 số báo cáo mà bạn dễ dàng tìm trên mạng, thì vẫn thiếu khoảng 500 000 nhân sự CNTT cho tới năm 2025. Đặc biệt, nhân sự CNTT cao cấp, nhiều năm kinh nghiệm thì mình thấy Việt Nam vẫn thiếu khá nhiều. Do ngành CNTT của nước mình vẫn còn non trẻ, số lượng người làm trong nghề chưa đủ lâu và nhiều, nên mình vẫn chủ yếu làm các thứ nhỏ, dễ. Chắc chắn rất ít thậm chí là không có những dự án lớn tầm vĩ mô và đông người dùng như,hay
  • Tính đa quốc gia, làm nghề IT và đặc biệt là lập trình thì có cơ hội làm đa quốc gia, xuyên lục địa là khá lớn. Kể cả ko đi nước ngoài, thì việc bạn làm từ xa trao đổi vs Tây qua internet cũng là khá lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn cần phát triển về ngôn ngữ cũng như hiêu thêm văn hoá của các quốc gia khác (nếu bạn có cơ hội làm việc cùng họ)

  Phẩm chất quan trọng để học code và nguyên tắc cần nhớ

  Do một số đặc điểm về nghề bên trên, mình nghĩ 4 tính cách sau là quan trọng nhất:

  1. Ham học: Do CNTT thay đổi liên tục nên để trở thành 1 coder giỏi, yêu cầu tiếp theo là bạn cần ham học. bạn vừa học xong kiến thức mà bạn cho là cần, thì lại có 1 mớ kiến thức mới tiếp theo.
  2. Tự học: Tài liệu CNTT và lập trình muốn ngon thì chỉ có trên mạng và đa phần là tiếng Anh. Khi nó trở thành xu thế ở Việt Nam, thì ở nước ngoài đã là lạc hậu. Vậy nên bạn nên tự học nó thông qua internet, sẽ đc tiếp cận kiến thức, xu thế mới và đầy đủ
  3. Cẩn thận: Coder thì nhiều ông code rất ẩu. Code xong để mặc thằng test. Những ông thi ACM thì đa phần cẩn thận, vì sai 1 TC thì đi tong cả bài. Nhưng Dev mà mình quen thì khá nhiều người làm rất ẩu, dẫn tới có khá nhiều bug vớ vẩn trong khi tích hợp. CodeLearn Learning ra đời yêu cầu các bạn làm hết testcase mới được điểm, chính là rèn bạn đức tính trên.

  4 nguyên tắc nằm lòng:

  1. Thực hành quan trọng hơn lý thuyết
  2. Dự án quan trọng hơn đoạn mã: sau khi code những đoạn mã nhỏ, bạn nên chú trọng vào việc tạo ra 1 sản phẩm, module hoàn chỉnh.
  3. Đồng đội quan trọng hơn một mình.
  4. Một ngôn ngữ quan trọng hơn nhiều ngôn ngữ: không có ý nói nhiều ngôn ngữ là không tốt, nhưng ở thời điểm đầu tiên (dưới 3 năm kinh nghiệm và trừ khi bạn làm Dev fullstack) thì bạn nên học và hiểu sâu 1 ngôn ngữ.

  Làm thế nào để học Code tốt?

  1. Code hàng ngày: bài tập, dự án. Cá nhân mình kể cả hiện tại, ngày nào cũng vào phần luyện tập ở CodeLearn làm ít nhất 2 bài, và nếu có thêm thời gian thì code thêm một phần nào đó cho dự án CodeLearn (chứ ko phải toàn đi chém gió đâu)
  2. Tự gỡ lỗi: nhiều bạn gặp lỗi 5 phút là bỏ cuộc và hỏi toán loạn. Khuyên bạn nên tự debug (bằng text hoặc bằng trình gỡ lỗi), bạn sẽ học được cực nhiều từ việc này
  3. Chạy code mẫu và hiểu từng dòng: nhiều khi bạn copy cả đoạn code mẫu mà ko hiểu đc nội dung của từng đoạn nhỏ hay từng dòng. Khuyên bạn nên đọc hiểu, và xoá thử từng dòng để xem code thay đổi ra sao (nếu ko hiểu)
  4. Code lại các sản phẩm: chọn 1 số sản phẩm, dự án mà bạn thích rồi làm lại nó. Đừng có mải mê với những đoạn code nho nhỏ không quá 100 dòng nữa

   Hãy thử làm lại những game cơ bản như dò mìn, pikachu, sudoku, hãy làm thử những website có đầy đủ đăng nhập, xử lý dữ liệu và bán hàng như các trang thương mại điện tử, hay làm những ứng dụng trên windows đơn giản như notepad thử xem.

   Thời đại học, năm 2 mình hoàn thiện game rắn săn mồi hoàn toàn bằng C++ (dù nó xấu dễ sợ, mình code mất 1 tuần). Tới năm 4, nhóm mình được thầy yêu cầu code lại các product như: notepad, file explore (quản lý file) và game cờ vua

  5. Đọc sách lập trình: Sách là tinh hoa, đứng trên vai người khổng lồ, nhìn sẽ đúng hướng và đi xa hơn.
  6. Lựa chọn ngôn ngữ: Tuỳ vào mục tiêu sản phẩm và định hướng nghề nghiệp, hãy chọn cho mình 1 ngôn ngữ phù hợp để phát triển, học hỏi lâu dài. Nếu muốn làm web thì đừng chọn C++. Nếu muốn làm nhúng hay mobile app thì đừng chọn PHP

   Bảng bên dưới là danh sách các ngôn ngữ thông dụng và mục đích phát triển sản phẩm (số liệu 2022), hãy chọn ngôn ngữ phù hợp cho mục đích phát triển sp của bạn (web hay mobile hay embedded?)

  Không được bỏ qua thuật toán:

  1. Học thuật toán để rèn tư duy logic và cách giải quyết vấn đề. Hồi trước mặc dù phần mềm của mình ko dùng thuật toán, nhưng mình vẫn lên các trang code để luyện thuật toán và tư duy. Nó giống như 1 bài luyện tập thể dục cho não, giúp bạn tư duy sáng sủa và mạch lạc
  2. Đối với các bài toán tối ưu và hệ thống lớn thì chắc chắn là cần thuật toán. Nếu bạn làm cái này mà ko có tí thuật toán là khó khăn
  3. Nếu bạn để ý kĩ, các cty nổi tiếng như Amazon hay google khi tuyển dụng luôn có bài tập kiêm tra về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Do đó, thành thạo món này, bạn sẽ có cơ hội làm việc ở công ty nổi tiếng. Các bạn tham khảo bài viết giải thích chi tiết hơn về Thuật toán là gì? Học thuật toán làm quái gì?

  Học ở đâu?

  • Đọ sách
  • Github.com:lên xem các dự án mẫu mà học code, hoặc nếu đóng góp đc code của bạn vào các cái trên đó thì thật tuyệt vời
  • Forums:https://stackoverflow.com/vàhttps://www.quora.com/là 2 forum lớn, bạn có thể học nhiều từ đây

  Lộ trình?

  Cá nhân mình khi dạy hay kèm cặp các bạn mới học, mình đưa ra lộ trình chung như thế này:

  • Ba tháng tiếp theo, từ 3 môn cơ bản trên, hãy tự chọn và làm lại 1 tới 3 sản phẩm. Sản phẩm này có thể đơn giản, nhưng nó phải là 1 thứ tương đối hoàn thiện giống như sản phẩm ở bên ngoài. Nó có thể là 1 ứng dụng mobile, một website hay 1 ứng dụng máy tính. Cái này giúp ích cho bạn khá nhiều về sau. Ví dụ như đi phỏng vấn, bạn có thể đưa sản phẩm này ra. Làm sản phẩm sẽ giúp bạn rèn luyện cả khả năng thiết kế, tư duy đưa ra yêu cầu và có trải nghiệm của 1 người dùng tốt hơn so với việc làm các bài tập có yêu cầu rõ ràng, có đầu ra đầu vào cụ thể (ng khác thiết kế giúp bạn hết rồi)
  • Ba tháng nữa, hãy cố gắng đi xin và thực tập ở 1 công ty phần mềm. Làm sản phẩm thực tế, sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời.
  • Và sau 3 tháng này, lộ trình trên coi như kết thúc. Bạn có thể tự học, tự làm dựa vào những gì bạn đã có, và tiến dần tới con đường Lập trình viên chuyên nghiệp

  Tạm kết

  Vậy là chỉ với một năm rèn luyện bạn đã có thể định hình và bước đi trên con đường của mình. Và đừng quên chia sẻ kiến thức này cho những người bạn đang và bắt đầu học CNTT nha

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Kế Toán Ở Úc Có Khó Không, Điều Kiện Đầu Vào Thế Nào?
 • Học Ngành Kế Toán Ở Đâu Lấy Bằng Trung Cấp Học Phí Thế Nào
 • 4 Môn Học Mà Sinh Viên Ngành Kế Toán Phải Nắm Vững
 • Bí Quyết Học Tốt Môn Hóa Vô Cơ Hay Nhất
 • Phương Pháp Và Kỹ Năng Học Tốt Môn Hóa Học
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100