Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán Lớp 10

--- Bài mới hơn ---

 • 3 Bước Đơn Giản Để Cải Thiện Môn Toán Trong Thời Gian Ngắn
 • Chia Sẽ Một Số Cách Học Giỏi Toán 7 Cho Các Em Học Sinh
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán?
 • Bí Quyết Giúp Trẻ Phát Triển Tư Duy Học Toán Ngay Từ Nhỏ
 • Làm Thế Nào Để Con Giỏi Toán ?
 • Khái Niệm Khổ Giới Hạn Của Đường Bộ Để Xe Và Hàng Hóa Trên Xe Đi Lại An Toàn Bao Gồm Những Giới Hạn, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ”Để Xe Và Hàng Hóa Trên Xe Đi Lại An Toàn Bao Gồm Những Giới Hạn, Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán Lớp 10, Đề Thi Hs Giỏi Toán 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi 7 Toán, Sổ Tay Kiểm Toán Giới, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi 8 Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Có Đáp án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 5, Đề Thi Học Sinh Giỏi 11 Môn Toán, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Có Đáp án, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8, Cách Học Toán Giỏi, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 3 Có Đáp án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 2, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6, Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán ở Mỹ, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi 12 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Có Đáp án, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Toán, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8 Môn Toán, Đề ôn Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3 Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 10 Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2, Đề Thi Học Sinh Giỏi 9 Toán, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 1, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8, Bí Quyết Học Giỏi Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 1 Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 1, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 10, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 5 Có Đáp án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Môn Toán 8, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Cấp Huyện, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Tỉnh Môn Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Cấp Trường, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 1 Môn Toán 2012, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Cấp Huyện, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 1 Môn Toán Violet, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Tỉnh Phú Yên, Đề Thi Học Sinh Giỏi Khối 2 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Môn Toán 6, Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Cấp Huyện, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi Cấp Huyện Môn Toán 7, Cách Giải Bài Toán Giới Hạn, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 5 Cấp Huyện, Đề Thi Học Sinh Giỏi Khối 5 Môn Toán, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Cấp Huyện, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Cấp Huyện, Bài Giải Toán Học Sinh Giỏi Lớp 2, Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8, 40 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Khối 6 Môn Toán, Đáp án Hội Thi An Toàn Vệ Sinh Viên Giỏi, Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7, Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Huyện Yên Thành, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 9 Tỉnh Hưng Yên, Sách Bồi Dưỡng Học Sính Giỏi Toán Lớp 6, Đềthi Học Sinh Giỏi Toàn Diện Lớp 5, Đề Thi Tham Khảo Học Sinh Giỏi Toán 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Tỉnh Hưng Yên, Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 11, Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Cấp Huyện Năm 2022, Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8, Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6, Tham Luận Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán, Danh Sách Sinh Viên Giỏi Toàn Diện,

  Khái Niệm Khổ Giới Hạn Của Đường Bộ Để Xe Và Hàng Hóa Trên Xe Đi Lại An Toàn Bao Gồm Những Giới Hạn, Khái Niệm “khổ Giới Hạn Của Đường Bộ”Để Xe Và Hàng Hóa Trên Xe Đi Lại An Toàn Bao Gồm Những Giới Hạn, Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán Lớp 10, Đề Thi Hs Giỏi Toán 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 4, Đề Thi Học Sinh Giỏi 7 Toán, Sổ Tay Kiểm Toán Giới, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi 8 Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Có Đáp án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 5, Đề Thi Học Sinh Giỏi 11 Môn Toán, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Có Đáp án, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8, Cách Học Toán Giỏi, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 3 Có Đáp án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 2, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6, Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán ở Mỹ, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi 12 Môn Toán, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Có Đáp án, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Toán, Đáp án Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8 Môn Toán, Đề ôn Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3 Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 3, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 4, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 8, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 10 Môn Toán, Đề Toán Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2, Đề Thi Học Sinh Giỏi 9 Toán, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 7, Một Số Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 9,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Chọn Loa Nghe Nhạc Vàng Hay Nhất?
 • 8 Ca Sĩ Gạo Cội Hát Nhạc Vàng Hay Nhất
 • Làm Sao Để Hát Đúng Nhịp
 • Làm Sao Để Không Bị Trật Nhịp?
 • 3 Phương Pháp Nhận Ra Chất Giọng Của Riêng Mình
 • Làm Thế Nào Để Học Tốt Môn Toán Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Gì Để Học Tốt Môn Toán Lớp 2?
 • Làm Thế Nào Để Học Tin Học Văn Phòng Một Cách Có Hiệu Quả
 • Sinh Viên Cao Đẳng Dược Nên Học Tập Thế Nào Để Đạt Được Kết Quả Tốt Nhất?
 • Làm Thế Nào Để Đạt Được Kết Quả Học Tập Tốt Khi Du Học?
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Văn Lớp 8
 • Toán – Lý – Hóa là bộ 3 môn tự nhiên khô khan. Trong đó môn Toán là môn chủ đạo. Hôm nay gia sư tại nhà WElearn sẽ chia sẻ vấn đề làm thế nào để học tốt môn toán lớp 7 cho các em. Nhất là toán hình học. Để các em có cái nhìn “nhẹ nhàng” hơn với môn học này.

  Theo kinh nghiệm của gia sư lớp 7 WElearn. Để học tốt phần hình học của toán học các em cần phải vẽ hình chính xác theo yêu cầu đề bài.

  Một số bài toán đơn giản chỉ cần các em vẽ hình rõ ràng là có thể dễ dàng thấy “đáp án” ngay trên hình vừa vẽ.

  Thứ 2, khi yêu cầu bài vẽ hình tam giác các em nên vẽ tam giác thường. Hạn chế vẽ hình đặc biệt như tam giác cân hay tam giác đều. Vì mọi thứ sẽ trở nên “đặc biệt” và dễ rối, rất khó cho các em nhìn thấy được hướng giải quyết.

  Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau các em có thể vận dụng các nguyên tắc như:

  Xác định được đó là 2 cạnh của tam cân hoặc tam giác đều Dựa vào khái niệm đường trung trực (của đoạn thẳng hoặc của tam giác) Chứng minh được 2 tam giác chứa 2 đoạn thẳng đó bằng nhau. Hoặc dựa vào tính chất đường trung tuyến của tam giác. Vận dụng định lý Py-ta-go để xác định độ dài đoạn thẳng

  Để nắm được phương pháp chứng minh hình học 2 góc bằng nhau các em cần hiểu và vận dụng:

  Vận dụng tính chất của tam giác cân, tam giác đều (2 góc đó thuộc 2 góc đáy của tam giác cân, là 2 trong 3 góc của tam giác cân,…) Tìm được 1 góc thứ 3 mà 2 góc cần chứng minh bằng nhau cùng bù hoặc cùng phụ với góc thứ 3 đó. Dựa vào tính chất của tam giác đồng dạng hoặc tính chất của hai đường thẳng song song

  Cách giải bài toán chứng minh hai đường thẳng vuông góc:

  Dựa vào định lý Py-ta-go đảo Tính được số đo góc cần chứng minh là 900 Vận dụng tính chất ba đường trung trực, ba đường cao Dựa vào tính chất của tam giác vuông: độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền

  Cách giải chứng minh hai đường thẳng vuông góc:

  Dựa vào tiên đề Ơ-lit về hai đường thẳng song song và các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.

  Dựa vào tính chất của hai đường thẳng song song: nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ 3 thì: hai góc so le trong bằng nhau; hai góc đồng vị bằng nhau; hai góc trong cùng phía bù nhau.

  Dựa vào tính chất quan hệ song song và vuông góc: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc hoặc song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Bên cạnh đó các em nên nắm vững lý thuyết về chứng minh ba điểm thẳng hàng. Và các phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy,…

  Phương pháp học Toán Đại Số lớp 7 hiệu quả

  Thêm vào đó toán đại số lớp 7 rất nhiều công thức. Việc làm nhiều bài tập sẽ giúp các em ghi nhớ công thức tự nhiên hơn mà không cần phải học thuộc lòng như các môn xã hội văn, sử hay địa.

  Khi chưa nhớ gì hết, các em nên luyện tập 1 dạng bài với nhiều bài tập khác nhau. Nếu sách giáo khoa quá ít bài các em có thể mua sách tham khảo để làm thêm. Khi đã quen dần các dạng toán cơ bản thì chuyển sang những bài toán nâng cao, phức tạp hơn.

  Bên cạnh đó các em có thể học toán theo nhóm với bạn bè trong lớp để tìm ra nhiều cách giải cho một bài toán. Với nhiều góc nhìn khác nhau, sẽ là những ý tưởng rất hay để các em cùng nhau tiến bộ.

  Hệ thống hóa kiến thức sau mỗi nội dung chính được học

  Sau mỗi chương các em nên hệ thống hóa kiến thức của chương đó để sau này thi học kì hoặc lên lớp 8 sẽ có tài liệu để “nhìn” lại nếu đã lỡ quên đi. Việc tóm tắt nội dung chính cần nhớ sẽ giúp các em phân loại được các dạng toán, cũng như hiểu được sự nối tiếp của các kiến thức khác nhau. Từ đó vận dụng để giải bài tập nhanh, gọn hơn. Và với các bài toán phức tạp cũng dễ dàng từng bước tìm ra đáp án.

  √ Gọi tới hotline: 090.678.2291.

  √ Đăng yêu cầu tìm gia sư

  √ Hoặc điền thông tin vào đây

  WElearn chúc các em học sinh lớp 7 có một năm mới đạt được nhiều thành tích trong học tập!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Học Tập Tốt Môn Toán
 • Làm Thế Nào Để Học Tốt Môn Hóa Học
 • Phương Pháp Học Hiệu Quả: Làm Thế Nào Để Đạt Được Kết Quả Học Tập Tốt Nhất
 • Học Tập Tốt, Lao Động Tốt
 • Phân Tích Lời Dạy Học Tập Tốt, Lao Động Tốt Của Bác Hồ
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Hết Nám Và Tàn Nhang?
 • Làm Thế Nào Để Hạ Sốt Ở Trẻ Em?
 • Làm Thế Nào Để Hạ Sốt Nhanh Cho Bé?
 • 4 Bài Thuốc Dân Gian Giúp Bé Hạ Sốt Nhanh
 • Trẻ Bị Sốt Đêm: Nguyên Nhân Và Cách Hạ Sốt Cho Trẻ
 • Làm thế nào để học giỏi môn toán ?

  Carl Friedrich Gauβ đã nói, “Toán học là nữ hoàng của các môn khoa học”. Có phải vì vậy mà môn Toán từ xưa đến nay vẫn được sự quan tâm của nhiều người, từ các bậc phụ huynh cho đến các em học sinh. Làm thế nào để học giỏi môn Toán ? Chúng ta hãy thử cùng nhau đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

  Tôi có một công thức chung để học tốt :

  Tùy theo môn học mà tỷ lệ giữa hai yếu tố này có thay đổi. Riêng đối với môn Toán, theo tôi, tỷ lệ này sẽ là 65% thông minh, 30% chăm chỉ và phải có thêm 5% cho sự đam mê, yêu thích Toán học.

  Đa số học sinh đều cho rằng môn Toán là môn học “khó nuốt” nhất nhưng nếu bạn hỏi các em học sinh chuyên Toán thì câu trả lời của họ lại hoàn toàn ngược lại – Môn Toán là môn học dễ nhất. Thật vậy, lý do trước tiên là khi học Toán, các em sẽ không phải nhớ quá nhiều. Dĩ nhiên, các em cũng cần phải học thuộc các định lý, các định nghĩa, các tính chất và các hệ quả. Đây là những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể dựa vào đấy để phát triển những suy luận của mình. Toán học là một chuỗi dây xích, khi bạn đã biết A, bạn sẽ tìm được mắt xích B cạnh đấy. Nhưng làm thế nào để tìm ra B một cách nhanh chóng và chính xác thì chỉ có sự thông minh mới giúp các em được.

  Khi gặp một bài toán lạ và khó, các em cần phải bình tỉnh. Các em hãy nhớ rằng một bài toán khó là tổ hợp của nhiều bài toán đơn giản. Bằng sự phân tích và óc phán đoán, hãy đưa nó về những dạng bài tập quen thuộc mà các em đã gặp. Để làm được điều này thì ngoài yếu tố thông minh, các em còn cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tính chăm chỉ. Siêng năng làm bài tập – Chỉ có việc này mới giúp các em nhớ lâu những định lý và các hệ quả. Một điều quan trọng nữa là đừng xem thường những bài toán dễ. Các em hãy đoan chắc rằng mình đã làm xong tất cả những bài toán dễ. Vì sao vậy ? Vì nền tảng của môn Toán chính là những kiến thức cơ bản. Có khi các em học thuộc định lý, hiểu cách chứng minh định lý nhưng lại không biết vận dụng vào bài tập. Chỉ có chăm chỉ làm bài tập từ dễ đến khó mới giúp các em tập tính nhạy bén trong việc giải bài tập.

  Một trong những nguyên nhân khiến các em học sinh học kém môn Toán là do các em mất căn bản ở các lớp dưới, dẫn đến kỹ năng tính toán kém và thiếu tự tin; cũng có em viện lý do vì những giờ học Toán thường khô khan, thiếu sinh động và hấp dẫn. Dần dần các em sẽ chán học môn Toán, không thèm làm bài tập và … đã kém lại càng kém hơn. Để khắc phục tình trạng này, các thầy cô dạy môn Toán nên tổ chức những hình thức dạy học kích thích được sự hứng thú của học sinh, tránh sự đơn điệu và tẻ nhạt ở những giờ học. Ví dụ, với các em tiểu học, khái niệm “phân số” là một điều rất mới lạ, trừu tượng nhưng nếu các thầy cô chia cho các em một phần tư cái bánh, một nữa quả cam .. ắt hẳn các em sẽ dễ dàng hiểu bài.

  Toán học là nữ hoàng. Nữ hoàng thường hay … đỏng đảnh, vì vậy cần có trí thông minh để khắc phục được nó, cần có sự kiên nhẫn để hiểu thấu đáo và cần có niềm say mê để trung thành với Toán học./

  VP : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  VP 1 : 109 TÂN LẬP 2 , P.HIỆP PHÚ, QUẬN 9

  VP 2 :294 HÒA HƯNG, P.13, QUẬN 10

  VP 3 : ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.22, Q.BÌNH THẠNH

  VP 4: 453/94 NGUYỄN THỊ MINH KHAI KP 3 P, PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG(ĐỐI DIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3)

  VP : HÀ NỘI NGÕ 22 TÔN THẤT TÙNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

  Điện Thoại : 028 3539 1819

  Di Động : 0987 927 505 – 0907 750 044- 0919 138 768 – 0972 383848

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Con Giỏi Toán ?
 • Bí Quyết Giúp Trẻ Phát Triển Tư Duy Học Toán Ngay Từ Nhỏ
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán?
 • Chia Sẽ Một Số Cách Học Giỏi Toán 7 Cho Các Em Học Sinh
 • 3 Bước Đơn Giản Để Cải Thiện Môn Toán Trong Thời Gian Ngắn
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Thể Dục Và Các Môn Học Lớp 7?

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Để Học Giỏi Môn Vật Lý Nhanh Nhất
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Ngoại Ngữ?
 • Làm Thế Nào Để Giỏi Ngoại Ngữ Khi… Đi Du Học?
 • Làm Thế Nào Để Chọn Phương Pháp Học Tiếng Pháp Tốt Nhất
 • 5 Bước Để Học Tốt Môn Toán Lớp 5
 • Các bạn đang học cấp bậc Tiểu học và bây giờ các bạn đang học cấp bậc THCS. Lên cấp bậc này thì bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn khác với những gì bạn đã trải qua trong suốt thời gian học từ lớp 1 đến lớp 5. Lên lớp 6, bạn sẽ phải học bài cũ. Kiểu giống như là “Cô đọc – Trò chép” hoặc sách nó viết cái gì đi chăng nữa thì cũng phải học cho hết. Giống y hệt mình. Ngày đầu tiên lên bảng xơi con 2. Ngày tiếp lên bảng xơi con 1. Ngày sau lên bảng xơi con 4. Tức và khó hiểu đến nỗi không thể nhịn được.

  Và cuối cùng thì mình cũng tìm được một phương pháp học mới cho tất cả các bạn học sinh cấp 2.

  + Về chuyện nói chung: Mình xin đảm bảo rằng cách này hữu hiệu hơn bao giờ khác. Thứ nhất, học thuộc phần ghi nhớ trong sách (Trừ môn ngoại khóa, nếu có thì chỉ học đúng môn Nhạc hoặc Mĩ thuật thôi) học những gì thầy cô giáo đã nhắc ở trên lớp và học thuộc tất cả những gì đã viết trong vở.

  Chú ý: Phải chép đầy đủ và cân nhắc từng việc một, nếu thấy dễ thì có thể bỏ qua, Nếu khó thì lại phải ghi chép. Nhất là môn Lịch sử. Không tin à! Lên mạng hỏi đi, có thể nói đó là môn học mà học sinh cảm thấy khô khan và buồn ngủ nhất.

  + Về chuyện nói riêng: Các bạn phải cân nhắc từng môn học và phải cho rằng mình thích nó hơn bao giờ hết. Đó là bởi vì nếu đó là môn học yêu thích của bạn thì chắc hẳn bạn học giỏi môn đó chứ.

  VD: Mình thích môn nhạc nên điểm nhạc toàn 9 trở lên thôi à! Không có 8,9 đâu nhá!

  – Học giỏi môn Ngữ Văn:

  Nói về môn học này thì nó phức tạp lắm, nhất là việc học bài cũ. Thôi thì thế này cho nó gọn, muốn tiếp cận với nó lâu đời thì nên mua sách học tốt về mà chép. Nên chép những ý chính vì có thể đứa bạn khác đụng hàng với bạn thì sao. Hoặc khi cô hỏi thì bạn trả lời thế nào? Có cảm thụ được không?

  Giơ tay càng nhiều càng tốt, giáo viên sẽ tin tưởng bạn, đừng bao giờ ra vẻ ta đây để khi đến câu khó là “Tách”. Hazzz! Nếu cảm thấy khó hiểu thì nên hỏi bạn bè chứ đừng tự làm một mình vì ý kiến tập thể sẽ đưa ra một câu trả lời đúng. (Umhh! Đa số là vậy)

  Việc soạn văn thì như mình đã nói ở trên. Nếu cảm thấy không phù hợp lắm thì lên mạng mà hỏi là được. OK?

  – Học giỏi môn Vật Lý:

  Một số người rất thích học Lý nhưng một số người lại không thích học môn này. Tại sao thế nhỉ? Đơn giản là môn Lý chỉ cần học thuộc phần Ghi nhớ và lý thuyết trong SGK là xong, nhưng khó ở chỗ là phải làm bài tập vận dụng trong SGK và trong SBT. Để nắm vững kĩ năng này thì chúng ta phải tìm hiểu mọi thứ xung quanh ta. Các hiện tượng tự nhiên, động-thực vật, các tác động do con người tạo ra, …. .Đọc thật nhiều sách khoa học tự nhiên và cuốn “Mười vạn câu hỏi Vì sao”. Đọc cuốn “Những điều lạ em chưa biết” hoặc cuốn “Những bí ẩn em chưa biết”. Mua thêm sách nâng cao và bồi dưỡng Vật Lý nhưng đừng làm bài bài tập trong đó vì để làm chúng ta phải mất nhiều thời gian, cần cù quá cũng làm chúng ta mệt mỏi. Đặc biệt là học quá nhiều sẽ làm quên hết những gì đã làm. Chỉ cần đọc các thêm các bài tập vận dụng và xem cách giải bài đó. Nếu khó hiểu thì cứ lấy giấy bút ra mà viết lại đề phòng khi quên dạng. Có câu “Phòng hơn chữa mà”. Nếu ai siêng thì cứ làm những gì các bạn thích. Tùy thuộc vào khả năng các bạn thôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Học Khối D Để Đạt Kết Quả Cao Nhất
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Hóa Học Lớp 9?
 • Làm Thế Nào Để Giúp Trẻ Học Giỏi Tiếng Anh
 • Làm Thế Nào Để Trẻ Học Giỏi Tiếng Anh
 • Làm Thế Nào Để Bồi Dưỡng Hs Giỏi Đạt Hiệu Quả Cao Lam The Nao De Boi Duong Hoc Sinh Gioi Doc
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Giúp Trẻ Phát Triển Tư Duy Học Toán Ngay Từ Nhỏ
 • Làm Thế Nào Để Con Giỏi Toán ?
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán ?
 • Làm Thế Nào Để Hết Nám Và Tàn Nhang?
 • Làm Thế Nào Để Hạ Sốt Ở Trẻ Em?
 • Làm thế nào để học giỏi được môn Toán? Đây là điều mà rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả phụ huynh lẫn học sinh tìm kiếm câu trả lời.

  HỌC TỐT = THÔNG MINH + CHĂM CHỈ

  Tùy theo môn học mà tỷ lệ giữa hai yếu tố này có thay đổi. Riêng đối với môn Toán, theo tôi, tỷ lệ này sẽ là 65% thông minh, 30% chăm chỉ và phải có thêm 5% cho sự đam mê, yêu thích Toán học.

  Đa số học sinh đều cho rằng môn Toán là môn học “khó nuốt” nhất nhưng nếu bạn hỏi các em học sinh chuyên Toán thì câu trả lời của họ lại hoàn toàn ngược lại – Môn Toán là môn học dễ nhất. Thật vậy, lý do trước tiên là khi học Toán, các em sẽ không phải nhớ quá nhiều. Dĩ nhiên, các em cũng cần phải học thuộc các định lý, các định nghĩa, các tính chất và các hệ quả. Đây là những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể dựa vào đấy để phát triển những suy luận của mình. Toán học là một chuỗi dây xích, khi bạn đã biết A, bạn sẽ tìm được mắt xích B cạnh đấy. Nhưng làm thế nào để tìm ra B một cách nhanh chóng và chính xác thì chỉ có sự thông minh mới giúp các em được.

  Khi gặp một bài toán lạ và khó, các em cần phải bình tĩnh. Các em hãy nhớ rằng một bài toán khó là tổ hợp của nhiều bài toán đơn giản. Bằng sự phân tích và óc phán đoán, hãy đưa nó về những dạng bài tập quen thuộc mà các em đã gặp. Để làm được điều này thì ngoài yếu tố thông minh, các em còn cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tính chăm chỉ. Siêng năng làm bài tập – Chỉ có việc này mới giúp các em nhớ lâu những định lý và các hệ quả. Một điều quan trọng nữa là đừng xem thường những bài toán dễ. Các em hãy đoan chắc rằng mình đã làm xong tất cả những bài toán dễ. Vì sao vậy ? Vì nền tảng của môn Toán chính là những kiến thức cơ bản. Có khi các em học thuộc định lý, hiểu cách chứng minh định lý nhưng lại không biết vận dụng vào bài tập. Chỉ có chăm chỉ làm bài tập từ dễ đến khó mới giúp các em tập tính nhạy bén trong việc giải bài tập.

  Một trong những nguyên nhân khiến các em học sinh học kém môn Toán là do các em mất căn bản ở các lớp dưới, dẫn đến kỹ năng tính toán kém và thiếu tự tin; cũng có em viện lý do vì những giờ học Toán thường khô khan, thiếu sinh động và hấp dẫn. Dần dần các em sẽ chán học môn Toán, không thèm làm bài tập và … đã kém lại càng kém hơn. Để khắc phục tình trạng này, các thầy cô dạy môn Toán nên tổ chức những hình thức dạy học kích thích được sự hứng thú của học sinh, tránh sự đơn điệu và tẻ nhạt ở những giờ học. Ví dụ, với các em tiểu học, khái niệm “phân số” là một điều rất mới lạ, trừu tượng nhưng nếu các thầy cô chia cho các em một phần tư cái bánh, một nữa quả cam .. ắt hẳn các em sẽ dễ dàng hiểu bài.

  Toán học là nữ hoàng. Nữ hoàng thường hay … đỏng đảnh, vì vậy cần có trí thông minh để khắc phục được nó, cần có sự kiên nhẫn để hiểu thấu đáo và cần có niềm say mê để trung thành với Toán học.

  (Nguồn: Hoctoantuoitho)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chia Sẽ Một Số Cách Học Giỏi Toán 7 Cho Các Em Học Sinh
 • 3 Bước Đơn Giản Để Cải Thiện Môn Toán Trong Thời Gian Ngắn
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán Lớp 10
 • Làm Thế Nào Để Chọn Loa Nghe Nhạc Vàng Hay Nhất?
 • 8 Ca Sĩ Gạo Cội Hát Nhạc Vàng Hay Nhất
 • Làm Thế Nào Để Học Giỏi Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Như Thế Nào Để Học Giỏi Môn Hóa Học Không Chỉ Với Hoá Mà Tất Cả Các Bộ Môn Khoa Học
 • Cách Trở Thành Một Học Sinh Giỏi Toàn Diện
 • Làm Thế Nào Để Dạy Con Học Bảng Chữ Cái In Hoa Hiệu Quả?
 • Một Vài Kinh Nghiệm Giúp Học Tốt Môn Giải Phẫu
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cách Học Giải Phẫu Hiệu Quả Của Sinh Viên Y Dược
 • Thứ tư – 18/12/2013 20:52

  Làm thế nào để học giỏi môn Toán

  Làm thế nào để học giỏi môn Toán

  Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm để học môn Toán đạt hiệu quả. Vai trò quan trọng của môn Toán thì không cần phải bàn, nhưng hơn một nửa học sinh lại cho rằng môn toán là khó nhất và số còn lại thì cho rằng học toán là dễ nhất vì học toán không cần phải “gạo bài” nhiều như những môn khác. Vậy làm thế nào để học tốt môn toán hơn nữa đối với những bạn cho rằng môn toán là khó học?

  Điều khó khăn nhất để giỏi môn toán là phải dành cho nó nhiều thời gian. Dù không phải là “môn gạo bài” nhưng trước hết phải nhớ được các định nghĩa, định lý, các tính chất và các hệ quả. Để nhớ và hiểu sâu sắc các định nghĩa và định lý, cách tốt nhất là làm nhiều bài tập.

  Nên xem trước bài sẽ nghe giảng trên lớp: Nhờ đó ta đã biết một số khái niệm, một số định nghĩa, biết được phần nào khó trong bài để tập trung nghe giảng ngay tại lớp, dễ dàng nắm vững nội dung bài học.

  Có khi chúng ta nghe giảng thì hiểu nhưng không thể tự làm lại được. Để kiến thức thực sự là của ta thì ta phải tự làm lại những bài tập từ dễ đến khó. Hãy kiên nhẫn học lại những điều rất cơ bản và làm cả những bài tập đơn giản.

  Chính những kiến thức cơ bản sẽ giúp ta hiểu được những điều nâng cao sau này. Một vấn đề phức tạp là tổ hợp của nhiều vấn đề đơn giản, 1 bài toán khó là sự nối kết của nhiều bài toán đơn giản. Chỉ cần nắm vững những vấn đề căn bản rồi bằng óc phân tích và tổng hợp chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều bài toán khó.

  Vì thế, ôn lại ngay và thực hiện các bài tập đơn giản (sau khi nghe giảng trên lớp) để hiểu bài và ghi nhớ các công thức, tính chất cần thiết. Không phải chỉ đọc hiểu mà là phải chủ động làm các bài tập áp dụng cho tới khi thuần thục. Cách học hiệu quả nhất là đối với mỗi phần lý thuyết cần phải giải ít nhất 4 lần bài tập. Hai bài tập đầu giải theo kiểu áp dụng bê nguyên xi phần lý thuyết, hai bài tập sau nâng cao mức độ khó lên, hãy cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách giải và chỉ nên đọc các hướng dẫn trong sách giải khi mà đã làm hết cách nhưng không giải được. Lần học kế tiếp là hệ thống lại bài học và làm bổ sung các bài tập mà trước đó ta chưa giải được.

  Làm các bài tập mang tính tổng hợp kiến thức của toàn chương (sau khi học xong một chương gồm nhiều bài). Đây là cơ hội tốt để tập luyện giải các bài tập tương tự như các câu hỏi trong đề thi sau này, đồng thời cũng là dịp để bạn phát hiện những thiếu sót trong kiến thức cùng những sai lầm hay mắc phải. (Khi trình bày lời giải phải thể hiện một cách rõ ràng, mạch lạc, từng bước một. Vì bài toán nào cũng phải qua trình tự các bước giải chắc chắn thì mới đến được đáp số đúng).

  Sớm học lại ngay bài vừa được học (làm nhiều bài tập). Học càng sớm chừng nào thì ta sẽ tiết kiệm được thời gian và sức lực càng nhiều. Ví dụ bài học của thứ hai, ta học lại ngay vào ngày thứ ba thì chỉ cần 1 giờ là đã nắm vững nội dung. Nhưng nếu để đến thứ bảy mới học thì chắc chắn rằng ta phải dùng không phải là một giờ mà là nhiều giờ hơn để đạt cùng một kết quả như trước. Cứ thử nhẩm tính do cách học hợp lý nói trên mỗi bài học ta tiết kiệm được một giờ thì chắc chắn trong một tuần ta tiết kiệm không ít hơn 10 giờ, nhờ đó có được thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Các bạn hãy thử thực hiện phương pháp rất hiệu quả này xem.

  Tóm lại, để học tốt môn toán, phương pháp chung đó là học lại tất cả các kiến thức căn bản về toán từ lớp dưới, giải bài tập thật nhiều để thuộc những định nghĩa, định lý. Khi gặp một bài toán lạ và khó thì bình tĩnh và kiên nhẫn phân tích để đưa về những bài toán cơ bản và quen thuộc, sau đó giải đi giải lại nhiều lần cho nhuần nhuyễn. Chú ý nghe giảng bài trên lớp, khi thắc mắc phải hỏi ngay tránh tồn đọng lâu ngày sẽ gây thành lổ hổng kiến thức. Ngoài ra, tạo điều kiện sắp xếp học theo nhóm một cách tích cực cũng sẽ rất dễ tiến bộ. Chú ý tránh lệ thuộc vào sách giải và nhất là nên sớm học lại ngay bài vừa được học, giải bài tập thật nhiều từ cơ bản đến nâng cao.

  Tác giả bài viết: Hồng Dung

  Nguồn tin: thanhpholaocai.elc.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Học Tiếng Nhật 6,5 Tháng Từ Số 0 Lên N3, Thuộc 2000 Kanji
 • Làm Thế Nào Để Hết Mụn Triệt Để Và Nhanh Chóng?
 • Làm Thế Nào Để Đánh Bay Mụn Vĩnh Viễn?
 • Có Điều Trị Hết Mụn Vĩnh Viễn Được Hay Không?
 • Mụn Đầu Đen Làm Thế Nào Để Hết Vĩnh Viễn?
 • Cách Học Giỏi Môn Toán Lớp 12

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Văn Dành Cho Học Sinh Lớp 11
 • 7 Bí Quyết Thành Công Của Các Triệu Phú Trẻ
 • 12 Nguyên Tắc Không Thể Bỏ Qua Khi Bán Hàng Trên Lazada
 • Cách Bán Hàng Trên Lazada Hiệu Quả, Chủ Shop Cần Phải Biết
 • 5 Bước Bán Hàng Trên Lazada Hiệu Quả Chi Tiết Nhất Từ Con Số 0
 • Nhiều người nghĩ rằng môn toán là môn khó nhất nhưng thực tế đây là môn dễ học bởi không phải là môn “gạo bài”, nhiều lý thuyết. Có rất nhiều cách học giỏi môn toán lớp 12, chỉ cần bạn chú ý và tập trung một chút là được.

  Toán lớp 12 là phần kiến thức quan trọng, cần phải học tốt. Đặc biệt đối với những bạn có ước mơ thi đại học thì phải biết cách học giỏi môn Toán, có bí quyết học đúng đắn. Học giỏi toán không phải là điều khó nhằn như nhiều bạn nghĩ mà hiểu bản chất của vấn đề thì mọi bài tập sẽ trở nên đơn giản.

  Cách học giỏi môn toán lớp 12 đó là phải nắm chắc lý thuyết, định nghĩa. Dù không phải nhiều như các môn học khác, nhưng việc ghi nhớ định nghĩa, lý thuyết là một cách học tốt toán mà bạn bắt buộc phải áp dụng. Chỉ khi nhớ được các định nghĩa, tính chất thì bạn mới có thể áp dụng nó vào để chứng minh, giải thích kết quả.

  Để nắm chắc lý thuyết thì không có cách nào khác là phải làm thật nhiều bài tập. Chỉ có như vậy thì mới nắm sâu sắc được vấn đề, áp dụng các định nghĩa, định lý phù hợp khi làm bài. Khi làm thật nhiều bài tập, bạn sẽ gặp nhiều dạng bài khác nhau, nhiều cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đòi hỏi bạn phải tìm tòi, khám phá thì mới có thể giải được bài toán. Nếu số lượng bài tập mà bạn làm đủ lớn thì sau này, khi làm bài kiểm tra hay khi đi thi, nếu gặp lại các dạng bài ấy, bạn sẽ dễ dàng tìm ra phương pháp giải toán mà không cần phải vò đầu bứt tai nữa.

  Các cụ thường có câu, “cần cù bù thông minh”, do vậy, tự giác học tập là cách học giỏi môn Toán lớp 12 nói riêng cũng như các môn khác một cách hiệu quả. Không chỉ làm theo những gì thầy cô giao mà phải có tinh thần tự học cao độ. Để thực sự chiếm lĩnh được kiến thức toán học thì bạn hãy đặt mục tiêu cho mình: Làm được tất cả các dạng bài từ dễ đến khó. Để làm được như vậy, bạn cần kiên nhẫn ôn lại những kiến thức cơ bản và làm những bài tập đơn giản trước.

  Cách học giỏi môn toán lớp 12 đó là nuôi dưỡng niềm đam mê, yêu thích Toán học và đặt mục tiêu trong tương lai để hướng đến và gắng sức đặt được ước mơ. Nhiều bạn trẻ yêu Toán học đến nỗi mà không giải được một bài toán là cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, đến khi tìm được cách giải thì mới thôi. Nếu quyết tâm như vậy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ học giỏi môn Toán.

  Website: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Phương Pháp Học Tốt Môn Toán Lớp 9 Hiệu Quả
 • Tán Đổ Một Cô Gái: Những Điều Bạn Cần Cải Thiện Ngay Lập Tức
 • 10 Tuyệt Chiêu “cưa Cẩm” Một Cô Gái Bạn Thầm Thích: Hãy Là Chính Mình Dù Không Dễ Dàng
 • Làm Đẹp Từ Nghệ Dễ Dàng Tại Nhà
 • Chia Sẻ 9 Cách Làm Đẹp Da Bằng Nghệ Ít Người Biết Đến
 • Con Học Giỏi Môn Toán Lớp 8

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Học Giỏi Môn Địa Lý Lớp 10, 11, 12 Dành Cho Học Sinh Thpt
 • Nghệ An: Thủ Khoa Học Sinh Giỏi Chia Sẻ Bí Quyết Học Giỏi Môn Địa Lý
 • Bí Quyết Học Giỏi Tiếng Pháp Của Nữ Sinh Đất Cảng
 • Giải Nhì Quốc Gia Chia Sẻ Bí Quyết Học Tốt Môn Sinh Học
 • Cách Học Giỏi Môn Văn Lớp 10, 11, 12 Dành Cho Học Sinh Thpt
 • Lớp 8 là bước đệm quan trọng cho lớp 9. Nếu con không học giỏi môn Toán lớp 8 thì rất nguy. Bởi chương trình lớp 9 rất nặng. Con vừa phải học vừa phải chuẩn bị ôn thi vào lớp 10. Vậy làm thế nào để con học giỏi môn Toán lớp 8 một cách hiệu quả?

  Vì sao cần con học giỏi môn Toán lớp 8?

  Nhiều người nghĩ rằng con lên lớp 9 mới là giai đoạn quan trọng. Nhưng đó là quan điểm sai lầm. Bởi học giỏi lớp 8 sẽ giúp các em học tốt năm lớp 9 và tự tin thi vào lớp 10 dễ dàng. Môn học được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm nhất đó chính là môn Toán.

  Muốn con học giỏi môn Toán lớp 8 cần nắm vững những kiến thức nào?

  Môn Toán lớp 8 phân chia ra hai phần. Bao gồm phần đại số và phần hình học.

  Trọng tâm kiến thức phần Đại số môn Toán lớp 8 gồm: Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử, phân chia phân thức. Các kiến thức mới là bài Toán về phương trình, bất phương trình.

  Về Hình học, các con sẽ được tiếp cận với các bài học về định lý TaLet đảo, tam giác đồng dạng cùng các định nghĩa. Tính chất của hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình lăng trụ đứng cùng các đa giác…

  Giải pháp để con học giỏi môn Toán lớp 8 là gì?

  Đó chính là NovaTeen. Chương trình con học giỏi môn Toán lớp 8 tích hợp nhiều phương pháp học tập hiện đại. Tại NovaTeen, học sinh luôn được các giáo viên tâm huyết theo sát từng buổi. Học sinh sẽ quen với dạng đề thi môn Toán từ đó biết được phương pháp làm bài tối ưu nhất.

  Ưu điểm khi tham gia khóa: con học giỏi môn Toán lớp 8 tại NovaTeen

  • Các bài giảng được xây dựng linh hoạt, kích thích hứng thú và đam mê với môn học cho học sinh.
  • Cân bằng nội dung đan xe giữ đại số và hình học. Giúp học sinh giảm bớt áp lực.
  • Học sinh được rèn luyện với các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao.
  • Giáo viên được chọn lựa kỹ càng, có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với nghiệp trồng người.
  • Kết nối thường xuyên giữa phụ huynh và NovaTeen để giám sát tình hình học tập của con.

  Phương pháp đào tạo môn Toán lớp 8 tại NovaTeen:

  Novateen với phương pháp đào tạo hiện đại, tiên tiến bám sát năng lực của từng học sinh. Cụ thể:

  • Cá nhân hóa chương trình dạy đến từng học sinh. Học sinh sẽ có giáo trình dạy riêng biệt tùy theo năng lực học tại thời điểm hiện tại.
  • Dạy học có sự lồng ghép với các ví dụ minh họa trực quan qua máy chiếu, hệ thống âm thanh cho học sinh dễ hiểu.
  • Đổi mới phương pháp dạy liên tục theo từng nhóm học sinh giúp các em tiếp thu bài nhanh.
  • Hàng tháng có các bài kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, sau đó gửi báo cáo kết quả cho phụ huynh.

  Cơ sở vật chất tạị NovaTeen

  Nhằm mang lại cho Học viên môi trường học tập cũng như chương trình đào tạo chất lượng tốt nhất. NovaTeen không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất để xây dựng một khuôn viên học tập – thực hành tiện nghi, hiện đại và an toàn nhất.

  Các phòng học được thiết kế chuẩn theo mô hình giáo dục hiện đại bao gồm:

   • Phòng học lớn: Diện tích 85 m²
   • Phòng học vừa: Diện tích 45 m²
   • Phòng thực hành: Diện tích 40 m²

   Phòng học rộng tạo không gian học tập thoáng mát và hoạt động thoải mái cho Học sinh. Các em có thể thực hành nhóm, tổ chức hoạt động trong giờ học mà không lo hạn chế tầm nhìn.

   ◊ Không gian xanh:

   Ở tổ hợp giáo dục NOVATEEN các em Học sinh sẽ được học tập trong một “không gian xanh”. Mỗi lớp học của NOVA đều có cây xanh tạo cảm giác thoáng mát và thân thiện với môi trường.

   Tác dụng của cây xanh với không gian học tập:

   • Không gian học tập đẹp mắt và thân thiện
   • Cải thiện nhận thức
   • Tăng cường trí nhớ
   • Độ tập trung cao hơn 70% so với thông thường
   • Tránh mỏi mắt và cận thị
   • Tăng cường sức khỏe

   Đến với tổ hợp giáo dục NOVATEEN, Phụ huynh sẽ được yên tâm về môi trường học tập và đảm bảo sức khỏe cho con/ em mình.

   Thiết bị hiện đại, tiện nghi:

   • 100% địa điểm học đều phủ sóng Wifi
   • Phòng học trang bị máy chiếu kết nối Wifi, màn chiếu điện, bút Slide
   • Mỗi phòng có điều hòa, thiết bị ánh sáng chống chói bảo vệ mắt.
   • Bàn ghế tiêu chuẩn
   • Bảng foc trắng
   • Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp

   ◊ Dịch vụ tiện ích:

   • Phụ huynh và Học sinh sẽ được hỗ trợ nhanh nhất mọi thắc mắc và khó khăn khi đến với NovaTeen bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình.
   • Bãi để xe rộng, thoải mái, tiện nghi và an toàn
   • Bảo vệ 24/24h đảm bảo an toàn tuyệt đối
   • Cây lọc nước nóng lạnh cung cấp nước uống miễn phí cho Học sinh

   Bên cạnh việc đề cao chất lượng giáo dục, NovaTeen cũng rất chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng nâng cao của Học sinh.

   Hiểu được tầm quan trọng của môi trường học tập, NovaTeen tự hào là mô hình giáo dục tiên tiến áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo.

  Lịch học môn Toán lớp 8 hàng tuần tại NovaTeen:

  Thứ 5 18h00 – 19h30

  Chủ nhật từ 16h00 – 18h00

  Địa điểm: Novaedu – Tầng 2 – Tòa A – số 22 – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội.

  Học phí: 175.000 đồng/ buổi.

  ƯU ĐÃI: Nộp học phí 6 tháng, ưu đãi chỉ còn 6.600.000 đồng.

  ĐẶC BIỆT: Trải nghiệm 2 buổi học đầu tiên miễn phí. Nếu học sinh hài lòng và mong muốn học tiếp mới phải đóng tiền.

  Vào đây để đăng ký học thử 2 buổi tại NovaTeen. Số điện thoại tư vấn miễn phí: 098.442.3335 – 098.949.2020.

  NovaTeen – Học là Giỏi Thi là Đỗ Bố Mẹ An Tâm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Học Giỏi Của Thủ Khoa Lớp 10 Chuyên Hóa Trường Phan
 • Bí Quyết Học Giỏi Hóa Vô Cơ
 • Làm Sao Để Học Tốt Lượng Giác
 • Học Giỏi Môn Toán Cấp 2 Cùng Novateen
 • Hướng Dẫn Cách Học Toán Cấp 2 Hiệu Quả
 • Cách Học Giỏi Toán Hình Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Hành Trình Chăm Con Của Bà Mẹ Sinh Đôi
 • Kinh Nghiệm Kinh Doanh Giày Dép Online: “1 Vốn, 4 Lời”
 • Kỹ Năng Bán Hàng Facebook Hiệu Quả
 • 10 Kỹ Năng Bán Hàng Online Hiệu Quả (P1)
 • Bài 3: Tư Duy Bán Hàng, Và Hướng Dẫn Kinh Doanh Sản Phẩm Oriflame
 • gia su mon toan chúng tôi xin đưa ra một số cách để giúp các em học giỏi môn toán hình học lớp 7.

  Trong chương trình trung học cơ sở, toán học chiếm vị trí quan trọng là công cụ có tính thực tiễn trong cuộc sống. Bộ môn toán hình học lớp 7 được đánh giá là khó tiếp nhận nhất vì trong năm học lớp 7 các em sẽ phải làm quen với những kiến thức khó và nâng cao. Vì vậy sau đâychúng tôi xin đưa ra một số cách để giúp các em học giỏi môn toán hình học lớp 7.

   

  Cách học giỏi toán hình Lớp 7

  Cách học giỏi toán hình Lớp 7

   

  Nắm chắc các lý thuyết, định nghĩa và kiến thức trọng tâm

   

  Mặc dù môn Toán đòi hỏi tư duy logic nhưng nếu không nắm chắc các kiến thức cơ bản, hiểu sâu vấn đề thì các em sẽ không thể giải được bài tập dù là bài tập dễ hay bài tập khó. Phần Hình học lớp 7, các em cần lưu ý các lý thuyết về tam giác, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song… để luyện tập. Muốn nắm vững lý thuyết một cách tốt nhất, các em nên đọc bài mới trước khi lên lớp để tiếp thu kiến thức nhanh hơn, tránh bỡ ngỡ. Sau đó, trong những giờ học Toán, hãy ghi chép cẩn thận những phần kiến thức trọng tâm mà thầy cô truyền đạt vào một quyển vở riêng. 

   

  Sử dụng sơ đồ tư duy

   

  Sơ đồ tư duy hay còn gọi là sơ đồ hình cây. Sơ đồ tư duy giúp các em khái quát những nội dung từ cơ bản đến chi tiết, liên kết các kiến thức lại với nhau, tìm ra mối liên hệ giữa các kiến thức. Đặc biệt trong phần toán hình 7, học sinh sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy sẽ cực kỳ hiệu quả.

   

  Làm sao để học giỏi toán lớp 7

  Làm sao để học giỏi toán lớp 7

   

  Làm thật nhiều bài tập

   

  Ở bất kỳ môn học nào, việc làm nhiều bài tập đóng vai trò quyết định sức học và khả năng của các em ở môn học đó. Vì vậy, mỗi khi học xong các phần kiến thức, các em nên làm bài tập để vừa nhớ lại công thức vừa rèn luyện kỹ năng làm bài tập. Mới đầu, các em nên chọn những phần kiến thức dễ, đơn giản chỉ cần áp dụng công thức là tìm ra được kết quả, điều này sẽ giúp các em ghi nhớ công thức nhanh hơn và thành thục hơn. Sau đó, các em nâng dần lên các dạng bài tập khó, bài tập nâng cao. Nếu còn đang vướng mắc ở phần bài tập nào thì đừng ngại làm lại nhiều lần để nhớ cách giải cũng như tìm ra nhiều hướng giải quyết khác cho bài toán.

   

   

   

  Mỗi lần phát biểu và trao đổi thông tin với giáo viên thì các em sẽ ghi nhớ kiến thức rất lâu. Vì thế các em hãy mạnh dạn giơ tay và hỏi giáo viên những điều khúc mắc và chưa hiểu.

   

  Phương pháp học hình học lớp 7

  Phương pháp học hình học lớp 7

   

  Kiên trì trong việc giải toán

   

  Không ít học sinh rơi vào trường hợp, thấy một bài toán khó, chưa ngồi suy nghĩ tìm hướng giải quyết đã từ bỏ. Đó là điều không nên vì các em đang tự giới hạn khả năng của bản thân. Môn Toán hình lớp 7 mức độ khó cũng không hề thấp nên vẫn khiến nhiều học sinh phải bó tay. Để học giỏi Toán hình lớp 7 hay bất kỳ môn nào, yếu tố kiên trì luôn luôn quan trọng. 

   

   

  Khi gặp những bài toán khó, các em nên bình tĩnh, xem lại các công thức đã học, các dạng bài tập đã làm để tìm mối liên hệ giữa các kiến thức này lại với nhau. Sau đó, hãy thử làm bài tập ra một quyển vở nháp để tìm ra cách giải quyết bài toán gọn gàng và chính xác nhất. Nếu làm như thế mà vẫn chưa tìm được hướng giải bài tập thì hãy thử hỏi bạn bè, thầy cô để nhờ giúp đỡ. Mỗi lần hỏi như thế các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm làm bài và tìm ra những cách giải bài tập mới cho bản thân. Chỉ cần các em kiên trì thì bài toán nào các em làm cũng sẽ có kết quả. 

   

  Cách đạt điểm cao môn toán 7

  Cách đạt điểm cao môn toán 7

   

  Học bài cũ

   

   

  Mặc dù lượng kiến thức trong chương trình môn toán hình học lớp 7 tương đối nhiều và mức độ khó cũng không hề thấp nhưng với những bí quyết chia sẻ các cách học giỏi hình học lớp 7 trên, hy vọng các em sẽ tìm ra phương pháp học tập phù hợp cho bản thân để chinh phục toán hình học lớp 7 và đạt thành tích như mong đợi. Chúc các em thành công.

   

  Võ Thị Ngọc Linh

   

  Cách học giỏi toán hình lớp 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • 13 Cách Giảm Mỡ Bụng Nhanh Và Hiệu Quả Nhất Tại Nhà “Quá Dễ”
 • Khám Phá 3 Cách Làm Tan Mỡ Bụng “Siêu Tốc” Ngay Tại Nhà
 • Bí Quyết Thành Công Trong Bán Lẻ
 • Thành Lập Công Ty Uy Tín, Các Bước Thành Lập Công Ty Tại Vn
 • Các Bước Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Bí Quyết Học Giỏi Toán Lớp 7

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Giỏi Ngữ Văn Lớp 7: Bí Quyết, Kinh Nghiệm
 • Bí Quyết Học Giỏi Lớp 10 Mà Bạn Nên Tham Khảo Qua
 • 10 Bí Quyết Học Tốt Dành Cho Học Sinh Lớp 10
 • Bí Quyết Học Tốt Môn Vật Lý Dành Cho Học Sinh Lớp 7
 • 7 Quy Tắc Để Học Tốt Cho Học Sinh Thcs
 • Lớp 7 là thời điểm học sinh đã làm quen được với cách giảng dạy ở bậc THCS. Học sinh đã biết cách chủ động hơn trong việc học. Tuy nhiên, độ khó của môn học cũng tăng thêm. Đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy cao hơn để có thể giải được các bài tập.

  Nắm vững lý thuyết

  Lý thuyết môn Toán thường rất ngắn, nhưng lại khá khó hiểu. Nhiều học sinh cho rằng lý thuyết không quan trọng là hoàn toàn sai. Khi nắm vững lý thuyết, việc học giỏi Toán lớp 7 sẽ dễ dang hơn. Bởi vì trong nội dung lý thuyết đã chứa đựng tất cả những điều cơ bản nhất về dạng toán. Khi làm bài tập, học sinh chỉ cần nhẩm lại lý thuyết là đã có thể tìm ra cách giải bài toán rồi.

  Sử dụng sơ đồ tư duy

  Sơ đồ tư duy hay còn gọi là sơ đồ hình cây. Đây là một phương pháp hoc hiện đại đã được xuất bản thành sách. Phương pháp sơ đồ tư duy không chỉ giúp học sinh học giỏi Toán lớp 7. Mà còn giúp cho học sinh giỏi tất cả các môn.

  Sơ đồ tư duy giúp học sinh khái quát những nội dung từ cơ bản nhất tới chi tiết nhất. Giúp các em liên kết được các kiến thức lại với nhau, tìm ra mối liên hệ. Nhất là với Toán hình lớp 7, sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy sẽ cực kỳ hiệu quả.

  Học trên lớp

  Việc học trên lớp của nhiều học sinh hiện nay vẫn còn rất thụ động. Nhiều em chỉ nghe giảng rồi chép bài mà không có sự chủ động tìm tòi kiến thức. Không có sự tranh thủ hỏi giáo viên những vấn đề còn thắc mắc. Trong khi việc học đến đâu, nắm chắc kiến thức tới đó rất quan trọng. Thậm chí học sinh nên làm bài tập ngay sau bài giảng của giáo viên để biết chắc mình đã hiểu bài đến mức độ nào.

  Để học giỏi Toán lớp 7, việc học trên lớp tạo cho học sinh rất nhiều cơ hội. Bạn có thể hỏi luôn thầy cô những điều mà mình chưa rõ. Hay cùng bạn bè trên lớp giải bài tập giống như một cuộc thi. Chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn, việc học của bạn đã hiệu quả hơn rồi.

  Tích cực trong việc học nhóm

  Người xưa có câu “học thầy không tày học bạn”. Việc học không chỉ nên dựa vào giáo viên mà còn nên học ở bạn bè. Việc học nhóm để đtạ mục tiêu học giỏi Toán lớp 7 rất cần thiết. Bạn vừa có thêm động lực để học tập. Vừa có người hỗ trợ giúp đỡ mình mỗi khi gặp đề toán khó. Bạn bè cũng là những người có nhiều thời gian dành cho chúng ta hơn là thầy cô giáo. Khi bạn chưa hiểu bài có thể hỏi những bạn đã nắm chắc kiến thức hơn.

  Môn Toán lớp 7 tuy không quá khó, nhưng vẫn khiến nhiều học sinh phải bó tay. Để học giỏi Toán lớp 7 hay bất kỳ môn nào, yếu tố kiên trì luôn luôn quan trọng. Có thể sau nhiều bài tập bạn không tìm ra được lời giải, bạn chán nản và bỏ cuộc. Nhưng nếu như bạn kiên trì hơn nữa, tìm ra những cách khác nhau để giải đề. Hỏi lại bài từ thầy cô và bạn bè. Thì bạn sẽ nhận ra chẳng có bài toán nào là không giải được cả.

  Làm thêm nhiều bài tập

  Mặc dù có nhiều bài tập rất hóc búa. Và việc làm bài tập khá tốn thời gian và mệt mỏi. Nhưng một khi bạn đã tìm ra phương pháp làm bài tập nhanh và hiệu quả nhất. Thì việc làm thêm bài tập sẽ không còn là vấn đề gì quá vất vả nữa.

  Vậy thì, giải pháp học giỏi Toán lớp 7 là gì?

  Đó chính là Novateen. Chương trình học giỏi Toán lớp 7 tích hợp nhiều phương pháp học tập hiện đại. Tại Novateen, học sinh luôn được các giáo viên tâm huyết theo sát từng buổi. Những đề thi Toán nâng cao cũng thường xuyên được đưa vào nội dung ôn luyện. Học sinh sẽ quen với dạng đề thi môn Toán từ đó biết được phương pháp làm bài tối ưu nhất.

  Ưu điểm vượt trội của khóa học giỏi Toán lớp 7 tại Novateen

  • Các bài giảng được xây dựng linh hoạt, kích thích hứng thú và đam mê với môn học cho học sinh.
  • Cân bằng nội dung đan xe giữ đại số và hình học. Giúp học sinh giảm bớt áp lực.
  • Học sinh được rèn luyện với các kiến thức từ cơ bản tới nâng cao.
  • Giáo viên được chọn lựa kỹ càng, có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với nghiệp trồng người.
  • Kết nối thường xuyên giữa phụ huynh và NOVATEEN để giám sát tình hình học tập của con.

  Lịch học môn Toán lớp 7 hàng tuần tại Novateen:

  Thứ 5 18h00 – 19h30

  Chủ nhật từ 16h00 – 18h00

  Địa điểm: Novaedu – Tầng 2 – Tòa A – số 22 – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội.

  Học phí: 175.000 đồng/ buổi.

  ƯU ĐÃI: Nộp học phí 6 tháng, ưu đãi chỉ còn 6.600.000 đồng.

  ĐẶC BIỆT: Trải nghiệm 2 buổi học đầu tiên miễn phí. Nếu học sinh hài lòng và mong muốn học tiếp mới phải đóng tiền.

  Link đăng ký học: Vào đây . Số điện thoại tư vấn miễn phí: 098.442.3335 – 0989.49.20.20.

  NovaTeen – Học là Giỏi Thi là Đỗ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Quyết Giúp Học Giỏi Toán Lớp 7
 • Phương Pháp Học Giỏi Vật Lý Lớp 11
 • Bí Quyết Học Giỏi Chương Trình Tiếng Anh Lớp 9
 • Bí Quyết Học Giỏi Toán Lớp 6
 • Bí Quyết Giúp Con Học Giỏi Toán Lớp 6