Top 4 # Bí Quyết Pha Bột Bánh Xèo Giòn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Kichcauhocvan.net

Bí Quyết Pha Bột Bánh Xèo Giòn

Bí Quyết Pha Bột Bánh Xèo Giòn, Bí Quyết Rán Nem Giòn Lâu, Bí Quyết Rán Khoai Tây Giòn, Bí Quyết Muối Cà Giòn, Bí Quyết Quay Thịt Giòn Bì, Người Ngồi Trên Xe Mô Tô Hai Bánh, Ba Bánh, Xe Gắn Máy Có Được Phép Sử Dụng Xe Kéo Hoặc Đẩy Các, Bí Quyết ủ Bột Bánh Bao, Bí Quyết Pha Bột Bánh Cuốn, Truyện Cổ Tích Bánh Chưng Bánh Dày, Bí Quyết Pha Nước Chấm Bánh Cuốn, Người Đủ Bao Nhiêu Tuổi Trở Lên Thì Được Điều Khiển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh Có Dung Tích, Người Ngồi Trên Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thông Có Được Mang, Người Điều Khỉển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy Có Được Sử Dụng ô Khi, Khi Điều Khiển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy, Những Hành Vi Buông Cả Hai Tay, So Sánh Sự Khác Nhau Và Giốn Nhau Giữa Các Mô Hình Làm Vườn, Bánh, Bài Thi Qua Vệt Bánh Xe, Bài Lí Dĩa Bánh Bò, Bánh Tổ, Thủ Tục Mua Xe 4 Bánh, Lí Dĩa Bánh Bò, Quy ước Vẽ Bánh Răng, Biển Nào Cấm Mô Tô 3 Bánh, Thủ Tục Đăng Ký Xe 2 Bánh, Đồ án Xe 2 Bánh Tự Cân Bằng, Thủ Tục Đăng Ký Xe 3 Bánh, Thủ Tục Đăng Ký Xe Mô Tô 3 Bánh, Quy ước Bánh Răng, Bánh Trưng, Bánh Chưng, Tiết 5 ôn Tập Bài Hát Lí Dĩa Bánh Bò, Bánh Tổ Người Hoa, Hướng Dẫn Làm Bánh Bao, Biển Nào Cấm Xe 3 Bánh Đi Vào, Truyện Ma Vong Hồn 5 Bánh ú, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bánh Kẹo Hải Hà, Dây Chuyền Sản Xuất Bánh Mì Hoa Cúc, Hãy Nêu Yêu Cầu Về An Toàn Kĩ Thuật Đối Với Bánh Xe Lắp Cho ô Tô?, ản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột, Sản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột chúng tôi Thủ Tục Đăng Ký Grab 4 Bánh, ản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột chúng tôi Sản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Bánh Kẹo, Khi Gặp Biển Nào Thì Xe Mô Tô Hai Bánh Được Đi Vào, Bài Thuyết Trình Về Bánh Rán, Quy ước Vẽ Bánh Răng ăn Khớp, Quy ước Vẽ Bánh Răng Nghiêng, Biển Nào Xe Mô Tô 2 Bánh Được Đi Vào, Định Nghĩa Bánh Bèo, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Ba Bánh Đi Vào, Quy Cách Bánh Răng, Thủ Tục Đăng Ký Grab 2 Bánh, Đồ án Dây Chuyền Sản Xuất Bánh Mì, Quy Trình Sản Xuất Bánh Mì, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô Hai Bánh Đi Vào, Luận Văn Xe 2 Bánh Tự Cân Bằng, Công Thức Bánh Mì Hoa Cúc, Công Thức Bánh Bao, Công Thức Làm Bánh Bao, Biển Nào Báo Hiệu Cấm Xe Mô Tô 3 Bánh Đi Vào, Hướng Dẫn Làm Bánh Flan, Hướng Dẫn Làm Bánh Bông Lan, Tài Liệu Về Bánh Chưng, Danh Sách Đại Lý Bánh Kẹo, Biển Nào Xe Mô Tô Hai Bánh Được Đi Vào, Công Thức Bánh Mì, Bài Thơ Bánh Trôi Nước, Công Thức Bánh Mì Bơ Tỏi, Giáo Trình Học Làm Bánh, Công Thức Làm Bánh, Đáp án 4 Hình 1 Từ Bánh Chưng, Công Thức Làm Bánh Mì, 4 Công Thức Làm Bánh Matcha, Biển Nào Xe Mô Tô 2 Bánh Không Được Đi Vào, Danh Sách Công Ty Bánh Kẹo, Tiếng Anh Chuyên Ngành Bếp Bánh, 4 Công Thức Làm Bánh Chocolate, Bánh Trưng Trong Văn Hoá ẩm Thực, Biển Nào Xe Moto 2 Bánh Được Đi Vào, Công Thức Làm Bánh Bông Lan, Tính Cân Bằng Vật Chất Bánh Mì Hoa Cúc, Công Thức Bánh Bông Lan, Gương Chiếu Hậu Của Xe Mô Tô Hai Bánh Có Tác Dụng Gì, Công Thức Bánh Flan, Định Giá Sản Phẩm Bánh Kinh Đô, Thủ Tục Đăng Ký Chạy Grab 2 Bánh, Thủ Tục Đăng Ký Chạy Grab 4 Bánh, Luật 2 Banh Trong Bóng Rổ, Luật Giao Thông Xe 4 Bánh, Danh Sách Đội Đá Banh Trường Đại Học Mở, Biển Này Có Hiệu Lực Với Đối Với Xe Mô Tô Hai, Ba Bánh Không?, Định Lý ăn Khớp Bánh Răng, Luật Giao Thông Xe 2 Bánh, Biển Nào Xe Mô Tô Hai Bánh Không Được Đi Vào, Bài Thuyết Trình Bánh Flan, Danh Sách Cửa Hàng Bánh Mì Que, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bánh Kẹo Kinh Đô, Báo Cáo Tài Chính Cong Ty Bánh Kẹo Kinh Đô Năm 2017, Danh Sách Công Ty Sản Xuất Bánh Kẹo,

Bí Quyết Pha Bột Bánh Xèo Giòn, Bí Quyết Rán Nem Giòn Lâu, Bí Quyết Rán Khoai Tây Giòn, Bí Quyết Muối Cà Giòn, Bí Quyết Quay Thịt Giòn Bì, Người Ngồi Trên Xe Mô Tô Hai Bánh, Ba Bánh, Xe Gắn Máy Có Được Phép Sử Dụng Xe Kéo Hoặc Đẩy Các, Bí Quyết ủ Bột Bánh Bao, Bí Quyết Pha Bột Bánh Cuốn, Truyện Cổ Tích Bánh Chưng Bánh Dày, Bí Quyết Pha Nước Chấm Bánh Cuốn, Người Đủ Bao Nhiêu Tuổi Trở Lên Thì Được Điều Khiển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh Có Dung Tích, Người Ngồi Trên Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy Khi Tham Gia Giao Thông Có Được Mang, Người Điều Khỉển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy Có Được Sử Dụng ô Khi, Khi Điều Khiển Xe Môtô Hai Bánh, Xe Môtô Ba Bánh, Xe Gắn Máy, Những Hành Vi Buông Cả Hai Tay, So Sánh Sự Khác Nhau Và Giốn Nhau Giữa Các Mô Hình Làm Vườn, Bánh, Bài Thi Qua Vệt Bánh Xe, Bài Lí Dĩa Bánh Bò, Bánh Tổ, Thủ Tục Mua Xe 4 Bánh, Lí Dĩa Bánh Bò, Quy ước Vẽ Bánh Răng, Biển Nào Cấm Mô Tô 3 Bánh, Thủ Tục Đăng Ký Xe 2 Bánh, Đồ án Xe 2 Bánh Tự Cân Bằng, Thủ Tục Đăng Ký Xe 3 Bánh, Thủ Tục Đăng Ký Xe Mô Tô 3 Bánh, Quy ước Bánh Răng, Bánh Trưng, Bánh Chưng, Tiết 5 ôn Tập Bài Hát Lí Dĩa Bánh Bò, Bánh Tổ Người Hoa, Hướng Dẫn Làm Bánh Bao, Biển Nào Cấm Xe 3 Bánh Đi Vào, Truyện Ma Vong Hồn 5 Bánh ú, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Bánh Kẹo Hải Hà, Dây Chuyền Sản Xuất Bánh Mì Hoa Cúc, Hãy Nêu Yêu Cầu Về An Toàn Kĩ Thuật Đối Với Bánh Xe Lắp Cho ô Tô?, ản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột, Sản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột chúng tôi Thủ Tục Đăng Ký Grab 4 Bánh, ản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột chúng tôi Sản Xuất Các Loại Bánh Từ Bột, Báo Cáo Thực Tập Công Ty Bánh Kẹo, Khi Gặp Biển Nào Thì Xe Mô Tô Hai Bánh Được Đi Vào, Bài Thuyết Trình Về Bánh Rán, Quy ước Vẽ Bánh Răng ăn Khớp, Quy ước Vẽ Bánh Răng Nghiêng, Biển Nào Xe Mô Tô 2 Bánh Được Đi Vào, Định Nghĩa Bánh Bèo,

Bí Quyết Pha Bột Bánh Xèo Giòn Chuẩn Miền Trung

Nguyên liệu cần chuẩn bị để pha bột bánh xèo giòn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ Bột bánh xèo: 1 gói

+ Bột gạo: 200gr

+ Nước cốt dừa: 400ml

+ Đậu nành: 40gr

+ Bột nghệ ( đã được chuẩn bị sẵn trong 1 gói bột bánh xèo Mikko)

+ Thịt heo: 400gr

+ Tôm: 400gr

+ Giá đỗ: 200gr

+ Hạt nêm, muối, tỏi, ớt, đường, chanh, nước mắm,..

+ Rau sống: xà lách, rau thơm, rau cải, ….

Bí quyết lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu khi pha bột bánh xèo

Gạo: Nên chọn lọai gạo ít nở, ít dẻo. Nếu chọn loại gạo quá dẻo thì sẽ làm cho bánh xèo không được giòn ngon như mong muốn. Trước khi xay, gạo nên được vo sạch và ngâm. Tỉ lệ gạo và tỉ lệ nước là 1:1,5.

Đậu nành: Nên chọn đậu nành còn mới, không xuất hiện nấm mốc hay nhiều hạt lạ xuất hiện. Vỏ hạt không xuất hiện vết nứt hay có dấu hiệu nãy mầm. Hạt đậu phải còn mùi thơm và mùi béo nguậy của hạt đậu. Đậu nành phải được rửa sạch, bóc thật sạch vỏ và sau đó ngâm.

Cả hai loại nguyên liệu gạo và đậu nành đều được ngâm khoảng 6-10 tiếng. Không nên ngâm quá lâu sẽ gây khó khăn trong việc pha chế bột bánh xèo.

Cách pha bột bánh xèo giòn

Để pha bột bánh xèo giòn, bạn cần chuẩn bị một máy xay sinh tố để xay nhuyễn các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn trước đó.

+ Bước 1: Cho gạo và đậu nành đã được chuẩn bị và ngâm sẵn trước đó vào máy xay sinh tố, sau đó xay nhuyễn hỗn hợp.

+ Bước 2: Cho thêm nước cốt dừa, bột nghệ vào hỗn hợp đã xay ở trên, sau đó tiếp tục xay nhuyễn.

+ Bước 3: Đổ hỗn hợp vừa xay ra thau đã được chuẩn bị sẵn, cho gói bột bánh xèo vào khuấy đều tay.

+ Bước 4: Sau đó gia vị thêm một ít hạt nêm, muối vào hỗn hợp trên và tiếp tục khuấy đều.

Bột bánh xèo sẽ chuyển màu đậm hơn trong quá trình pha chế. Nên khuấy đều tay để bột tan đều, tạo thành hỗn hợp bột mịn và không bị vón cục.

Để tạo nên món bánh xèo ngon thì bột sau khi pha chế có dạng sền sệt chứ không phải là quá lỏng hay quá đặc.

Lưu ý khi chiên bánh xèo để được giòn lâu

Sau đó đổ một lớp bột lên bề mặt chảo vừa đủ, không quá dày bột để đảm bảo được độ giòn ngon của bánh xèo. Bạn cứ tiếp tục chiên bánh với lửa nhỏ thì bạn sẽ có món bánh xèo giòn ngon, hấp dẫn.

Cách pha nước chấm thưởng thức cùng bánh xèo

Công thức pha nước chấm chuẩn vị:

+ Tỏi, ớt.

+ Đường: 1thìa

+ Nước mắm: 2 thìa

+ Nước ấm: 2 thìa

+ Nước cốt chanh: 2 thìa cà phê

Tỏi, ớt rửa sạch rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn hoặc tự băm nhuyễn và cho vào chén. Cho hỗn hợp đường, nước mắm, nước ấm, nước cốt chanh đã chuẩn bị vào trộn lại và khuấy đều. Sau đó, hãy nêm nếm sao cho nước chấm có vị mặn ngọt chua cay là đã thành công rồi nè.

Địa chỉ: Lô C30A/I, Đường 2G, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28)37652059

Fax: (84-28)37652055

Di động: 0932 673 639 – 0934 106 539 – 0946 336 346

Email: intermix2003@yahoo.com.vn

Cách Pha Bột Đúng Tỷ Lệ Để Bánh Xèo Giòn Ngon, Vàng Ươm Đẹp Mắt

Phunu News –

Như chúng ta đã biết bánh xèo là một trong những món ăn được rất nhiều người yêu thích không những người Việt mình mà cả thế giới cũng vậy. Bởi nó mang trong mình hương vị đặc trưng của làng quê vừa mộc mạc lại thuần túy.

Vậy làm sao để có được những chiếc bánh xèo vừa thơm vừa ngon, đây là một điều không dễ dàng. Bí quyết làm ra một chiếc bánh xèo ngon thì điều quan trọng nhất đó là cách pha bột bánh xèo. Đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận trong mọi bước, phải thật tinh tế chứ không bột làm bánh sẽ không ngon, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bánh. Hôm ay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn với nhiều cách làm bánh xèo vừa đúng chuẩn mà lại cực ngon. Bắt đầu thôi nào!

Công Thức Pha Bột Bánh Xèo Chuẩn Nhất Cách 1 Cách pha bột làm bánh xèo chung nhất

Cho gói bột gạo 500g vào bát cùng 1 thìa cà phê nhỏ bột nghệ đều.

Pha khoảng 250ml nước, 100ml bia với 50ml nước cốt dừa dùng để hòa vào bát bột. có lẽ bạn sẽ thấy lạ khi pha bia, nhung bia lại có tác dụng giúp bánh xèo giòn lau hơn đây chính là bí quyết của cách làm bánh xèo ngon.

Chúng ta cho gói bột bánh xèo vào thâu sạch cùng 1 thìa cà phê bột nghệ, cho nước cốt vào, hành cắt nhỏ và nước dảo dừa, chúng ta khuấy đều, nêm mốt ít muối, bột ngọt, đường, khuấy đều hỗn hợp để khoảng 30 phút trước khi đổ bánh.

Sau khi sơ chế xong tất cả các nguyên liệu xong, chúng ta sẽ tới công đoạn pha chế bột. Đầu tiên, cho bột gạo, bột nghệ và chút muối vào thâu trộn đều để riêng. Sau đó chúng ta sẽ pha nước, bia và nước cốt dừa vào một cái thâu khác. Sau đố cho từ từ vào thâu bột.

Cách 4: Cách pha bột bánh xèo với trứng thật ngon

Đầu tiên chúng ta sẽ cho bột mì và bột chiên giòn đem trộn chúng sau đó lọc qua rây cho hỗn hợp mịn hơn, tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm trứng gà vào và khuấy đều.

Để cho bột sau khi chúng ta đổ ra vừa miệng thì chúng ta phải nêm, neeem thì chúng ta bỏ một tí muối, sau đó rót nước vào từ từ vơi smoojt lượng vừa đủ để thu được hỗn hợp sánh mịn, không vón cục là được.

Cuối thì chúng ta sẽ cho hành lá vào vào quậy đều, chờ 30 phút là chúng ta đỏ bánh. Đây là một trong những cách làm bột bánh xèo tại nhà ngon và đơn giản.

Sau khi làm xong đậu xanh chúng ta sẽ cho hỗn hợp bột gạo,bột nghệ, ít muối, đậu xanh cùng với nước cốt dừa vào một cái thâu lớn và khuấy đều.

Họ nấu 1 nồi nước sôi pha với rượu trắng, rồi luộc sơ hải sản 5-10 phút vớt ra để ráo nước. giữ lại một chén nước luộc.

Ray bột mì chung với hỗn hợp muối, đường, tỏi, giấm là trộn đều. Sau đó là đổ nước luộc vào và trộn thật đều. Tiếp tục là cho hành và lá nhẹ vào khuấy vài vòng cho đều.

Tiếp tục là cho trứng đã được đánh đều vào hỗn hợp và khuấy một lần cho thật đều. Để hỗn hợp nghỉ tầm 30 phút trước khi đổ.

Cách 7: Cách pha bột bánh xèo đặc biệt khiến vạn người mê

Đây sẽ là cách pha mà bạn có thể biết hoặc chưa biết. Đầu tiên chúng ta cũng cho bột gạo và ít muối , hành lá cùng một chén cơm nguội( xay nhuyễn) vào một cái thâu lớn. sau đó sẽ cho một ít nước cốt dừa, bia vào trộn chung.

Cách 8: Cách pha bột bánh xèo miền Nam

Hòa 500g bột bánh xèo, 150g bột chiên giòn, 1 lít nước sôi để nguội vào thâu lớn, khuấy đều. hành lá thì chúng ta cắt thật nhỏ rồi cho vào thâu bột cùng 500ml nước cốt dừa, trứng vịt vào trộn đều.

Qua những chia sẻ trên mình mong tất cả các bạn có thể tự tay làm ra được những chiếc bánh xèo thơm ngon cho người thân qua bí quyết pha bột đơn giản nhưng thật hiệu quả.

Cách Làm Bánh Xèo Bằng Bột Mì Thơm Ngon Giòn Rụm

Nguyên liệu làm bánh xèo

Bột bánh xèo: 200g. Bạn có thể mua bột bánh xèo bán sẵn tại các siêu thị hoặc chợ. Bạn nên đọc kĩ bao bì để biết bột đã pha sẵn gia vị chưa để nêm nếm cho vừa.

Nước cốt dừa: 50ml. Bạn có thể mua đóng lon sẵn hoặc tự làm cũng đơn giản.

Tôm sú: 200g. Bạn cũng có thể sử dụng các loại tôm khác thay thế, miễn sao chúng còn tươi.

Thịt ba chỉ: 300g

Thịt băm: 100g

Nấm rơm: 300g

Hành tây: 2 củ

Giá đỗ: 300g

Hành lá: 1 bó nhỏ khoảng 10 cây

Bột nghệ: ½ muỗng cà phê

Bia: 100ml (chọn hãng bất kì)

Muối trắng: ½ muỗng cà phê

Tỏi: 2 củ

Các loại gia vị khác: Muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt

Các loại rau sống ăn kèm: xà lách, cải bẹ xanh non, rau thơm, dưa leo…

Bánh tráng cuốn: 1 tệp dày

Các bước làm bánh xèo

Bước 1: Làm bột bánh xèo

Hành lá nhặt gốc, rửa sạch, thái nhỏ. Phần đầu hành trắng thái thật nhỏ, để riêng.

Cho bột bánh xèo vào một cái tô lớn, thêm muối và bột nghệ đã chuẩn bị vào chung rồi trộn đều. Tiếp đó, bạn đổ khoảng 250ml nước cùng với 100ml bia, khuấy đều để làm lỏng bột. Khi bột đã hòa tan với nước và tạo thành hỗn hợp lỏng, bạn cho thêm nước cốt dừa và hành lá thái nhỏ vào khuấy đều. Để bột nghỉ khoảng 15 – 20 phút rồi mới bắt đầu chế biến.

Lưu ý khi làm bột bánh xèo:

+ Chỉ nên cho một chút bột nghệ vào bánh xèo để tạo màu, nếu cho nhiều bột bánh sẽ bị đắng. Thông thường khi bột còn sống, màu sẽ chưa lên hẳn nhưng khi bạn chiên bánh xèo sẽ cho màu bánh vàng tươi rất bắt mắt.

+ Lượng nước cho vào sẽ được điều chỉnh sao cho bột không quá loãng hoặc quá đặc. Nếu bột đặc vỏ bánh sẽ bị dày, không được giòn. Nếu bột quá loãng vỏ cũng sẽ bị mềm và không đảm bảo được hình bánh.

+ Bia chính là bí quyết giúp cho bánh xèo được giòn và giòn lâu hơn.

Bước 2: Làm nhân bánh xèo

Thịt ba chỉ mua về đem rửa sạch, để ráo rồi thái thịt thành những miếng mỏng, nhỏ.

Tôm sú rửa sạch, bỏ đầu và vỏ, chỉ lấy phần thịt tôm. Lưu ý, bạn hãy rút hết đường chỉ đen ở sống lưng tôm để tôm bớt tanh.

Cho tôm và thịt vào chung một tô, ướp với 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng đầu hành thái nhỏ. Trộn đều rồi ướp khoảng 10 – 15 phút cho thấm gia vị.

Thịt băm ướp với chút gia vị rồi cho vào chảo xào chín. Lưu ý, vì đã có thịt ba chỉ nên bạn có thể dùng thêm thịt băm hoặc không cũng được.

Hành tây bóc sạch lớp vỏ ngoài, rửa qua với nước rồi thái sợi.

Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước.

Nấm hương rửa sạch, thái sợi.

Các loại rau sống nhặt gốc, loại bỏ lá sâu, úa, rửa sạch rồi để ráo. Dưa leo thái lát dài, mỏng để ăn kèm.

Bước 3: Cách làm nước chấm bánh xèo

Để làm nước mắm chấm bánh xèo, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1 thìa nước cốt chanh tươi, 3 thìa nước mắm ngon, 3 thìa nước lọc, 1 thìag đường, 1 thìa tỏi + ớt băm nhuyễn. Tất cả trộn đều rồi nêm nếm cho vừa ăn. Bạn có thể cho thêm xu hào, cà rốt nạo sợi vào cùng.

Bước 4: Chiên bánh xèo

Chiên bánh xèo không sử dụng nhiều dầu ăn như các món chiên thông thường.

Đầu tiên, bạn băm nhỏ 2 củ tỏi đã chuẩn bị sẵn, cho tỏi vào lượng dầu ăn đã chuẩn bị để chiên bánh. Bắc chảo lên bếp, làm nóng chảo rồi múc dầu tỏi vào phi thơm vàng. Tiếp đó, bạn cho vài con tôm, vài miếng thịt, thịt băm và một nhúm hành tây vào xào chín tới, khuấy đều bột rồi múc 1 vá đổ vào chảo, nghiêng chảo để tráng đều lớp bột.

Khi chiên bạn để lửa vừa, chiên đến khi bánh vàng đều thì rắc một nhúm giá, nấm và hành lá thái nhỏ lên trên mặt bánh. Tiếp tục chiên cho đến khi bánh chín vàng, rìa bánh hơi khô và bật lên thì khéo léo gấp đôi bánh lại, lật đều các mặt rồi gắp ngay ra đĩa (có lót giấy thấm dầu).

Lưu ý khi chiên bánh xèo:

Bạn có thể chiên bánh xèo cho đến khi chín vàng hoặc vàng giòn tùy ý, chiên càng lâu thì bánh sẽ càng giòn.

Bánh xèo chiên xong nên ăn ngay, lúc đó bánh giữ được vị thơm giòn, hấp dẫn. Nếu đợi chiên xong hết mới ăn thì những chiếc bánh có thể mềm ỉu, ăn không ngon.

Sau khi chiên bánh xèo, bạn đặt bánh lên giấy thấm dầu hoặc vỉ nướng cho thông thoáng, cách này vừa giúp bánh giòn lâu mà ăn nhiều cũng không bị ngán.

Bước 5: Trình bày và thưởng thức

Bày rau sống, bánh tráng cuốn, bánh xèo và nước mắm chấm ra cùng.

Bạn dùng kéo cắt bánh thành các miếng nhỏ rồi cuốn bánh tráng với rau sống, dưa leo, chấm nước mắm chua chua ngọt ngọt rồi thưởng thức.

Với cách làm bánh xèo bằng bột mì này, bạn có thể trổ tài tại nhà những nào có thời gian, đặc biệt là những dịp cuối tuần. Món ăn này thích hợp cho mọi người và cũng đầy đủ dinh dưỡng.