Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trong vòng một tháng tới sau 15 giây